Ներսես Պալիանենց

Hayazg-ից
Ներսես Պալիանենց
Нерсес Палианенц
Boy.jpg
Այլ անուններ: Պալիենց, Պալենց, Պալոն, Պաղոն
Անգլերեն: Nerses Palianents
Հայերեն: Ներսես Պալիանենց
Ծննդյան տարեթիվը: XIII դ. վերջ
Ծննդավայրը: Սիս, Դաշտային Կիլիկիա
Մահվան տարեթիվը: 1363
Մահվան վայրը: Մանազկերտ, Մեծ Հայք
Համառոտ տվյալներ:
Մատենագիր, ունիթորական շարժման ներկայացուցիչ:

Կենսագրություն

Ծնվել է XIII դարի վերջին Դաշտային Կիլիկիայի Սիս քաղաքում:

Մահացել է 1363թ. Մեծ Հայքի Մանազկերտ քաղաքում:

Աշխատանքային գործունեություն

  • 1330-ական թթ. եղել է Ուրմիայի եպիսկոպոս:
  • 1338թ. Բենեդիկտոս XII պապը նրան կարգել է Մանազկերտի արքեպիսկոպոս:

Այլ

  • Հարելով հայ ունիթորներին՝ հրաժարվել է Հայ առաքելական եկեղեցու շնորհած եպիսկոպոսական կոչումից:
  • 1336թ. մեկնել է Կիլիկիա, Կարինի Սիմեոն Բեկ եպիսկոպոսի և ուրիշ համախոհների հետ քարոզել կաթոլիկություն, լատինական եկեղեցու ծեսով մկրտել հայերին:
  • 1341թ. Ավինյոնում պապին ներկայացրած գրքույկում Ներսես Պալիանենցը հայ Եկեղեցուն վերագրել է 117 «մեղադրանք»:
  • 1348-1351թթ. թարգմանել է Մարտինոս Լեհացու (Օպավիացի, XIII դ.) «ժամանակագրութիւնը», որի որոշ հատվածների հավելել է հայոց պատմությանն առնչվող ժամանակագրական տեղեկություններ՝ վերջում կցելով հայ թագավորների և կաթողիկոսների անվանացանկերը, որոնք կազմելիս օգտվել է Մովսես Խորենացու և Եվսեբիոս Կեսարացու աշխատություններից:
  • Թարգմանել է նաև լատիներեն ծիսարան «Մաշտոցը»՝ ավելացնելով պատմական հիշատակագրություններ:
  • Թարգմանությունների բնագրերը պահպանվում են Երևանի և Վենետիկի Մխիթարյանների մատենադարաններում:

Մատենագիտություն

  • Ներսես Պալիանենց, Մանր ժամանակագրություններ XIII-XVIII դդ., կազմող՝ Վ. Հակոբյան, հ.2, Երևան, 1956:

Տե՛ս նաև