Թովմա Արծրունի

Hayazg-ից
Թովմա Արծրունի
Товма Арцруни
Boy.jpg
Անգլերեն: Tovma Arcruni
Հայերեն: Թովմա Արծրունի
Համառոտ տվյալներ:
IX-X դդ. պատմագիր, վարդապետ:Կենսագրություն

Ծննդյան և մահվան թթ.անհայտ են:

Այլ

  • 870-ական թթ. սկսել և X դ. սկզբին ավարտել է «Արծրունյաց տան պատմություն» երկը, որտեղ շարադրել է Արծրունիների նախարարական տոհմի պատմությունը՝ այն հարակցելով Հայաստանում ծավալված քաղաքական, կրոնական, մշակութային տեղաշարժերի հետ:
  • Երկը բաղկացած է եղել չորս դպրությունից (վերջին՝ Դ դպրությունը, չի պահպանվել): Ա դպրությունն ընդգրկում է մինչև V դ. տեղի ունեցած եղելությունները, Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու (301) հանգամանքները, Հայ եկեղեցու պատմությունը:
  • Աշխատության Բ դպրությունն ընդգրկում է Հայոց Արշակունիների թագավորության անկմանը (428) հաջորդած իրադարձությունները՝ մինչև 850թ.:
  • Գ դպրությունում խոսվում է արաբ զորավար Բուղայի 851թ. արշավանքի, Հայաստանում մահմեդական տարրի հաստատման և այլ հարցերի մասին: Կարևոր տեղեկություններ կան Հայաստանում ավատատիրական կարգերի զարգացման, տնտեսական պայմանների, ժողովրդի կենցաղի, հարկային հարաբերությունների, շինարարական աշխատանքների, հարևան երկրների պատմության մասին: *Պատմությունն առաջին անգամ տպագրվել է 1852թ. Կոստանդնուպոլսում, ապա թարգմանվել և հրատարակվել է ֆրանսերեն:

Նկարներ

Մատենագիտություն

  • Թովմա Արծրունի, Պատմություն Արծրունյաց տան, Երևան, 1999:
  • Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, Խմբագիր Ռ.Գ. Սարգսյան, Երևան, 1978:

Տե՛ս նաև