Գրիգոր Ակներցի

Hayazg-ից
Գրիգոր Ակներցի
Григорий Акнерци
Boy.jpg
Անգլերեն: Grigor Aknertsi
Հայերեն: Գրիգոր Ակներցի
Համառոտ տվյալներ:
XIII դարի պատմագիր և գրիչ:Կենսագրություն

Աշխատանքային գործունեություն

  • 1265/1266թ. Արևելյան Հայասանից մեկնել է Կիլիկիա և դարձել Ակներ վանքի միաբան:
  • 1273թ. ընդօրինակել է Միքայել Ասորու «Ժամանակագրութիւնը»:

Այլ

  • Գրիգոր Ակներցու «Պատմութիւն ազգի նետողաց» կամ «Պատմութիւն թաթարաց» երկը (մեզ է հասել բնօրինակով) Հայաստանում մոնղոլական տիրապետության ժամանակաշրջանի կարևոր սկզբնաղբյուր է (ընդգրկում է 1220-1273թթ. իրադարձությունները): Չնայած ժամանակագրական որոշ շփոթին և սահմանափակ ընդգրկմանը՝ այն արժեքավոր տեղեկություններ է հաղորդում ժամանակի տնտեսական և քաղաքական կյանքի, մոնղոլների կրոնական հավատալիքների, կենցաղի և սովորույթների մասին:
  • Գրիգոր Ակնեցու երկը սխալմամբ վերագրվել է Վարդան Արևելցուն կամ ոմն Մաղաքիա Աբեղայի: Հետագայում «Պատմության» անգլերեն, վրացերեն և թուրքերեն (զուգահեռ՝ հայերեն բնագրով) թարգմանությունները լույս են տեսել հեղինակի անունով:

Մատենագիտություն

  • Գրիգոր Ակներցի, Պատմութիւն թաթարաց, 2 հրտ., Երուսաղեմ, 1974:
  • Գրիգոր Ակներցի, Պատմություն նետաձիգների ազգի մասին, արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Գուրգեն Խաչատրյանի և Վանո Եղիազարյանի, Երևան, 2011:
  • Robert P. Blake and Richard N. Frye, History of the Nation of the Archers (The Mongols) by Grigor of Akancͺ Hitherto Ascribed to Matakͺia The Monk: The Armenian Text Edited with an English Translation and Notes,- Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 12, No. 3/4 (Dec., 1949), pp. 269-399.

Տե՛ս նաև