Գրիգորիս Աղթամարցի

Hayazg-ից
Գրիգորիս Աղթամարցի
Григорис Ахтамарци
Boy.jpg
Անգլերեն: Grigoris Aghtamartsi
Հայերեն: Գրիգորիս Աղթամարցի
Համառոտ տվյալներ:
Բանաստեղծ, մաշկութային գործիչ, մանրանկարիչ, գրիչ:Կենսագրություն

Կրթություն

Աշխատանքային գործունեություն

 • Մոտ 1512-1544թթ.՝ Աղթամարի կաթողիկոս:
 • Գրել է տաղեր, գանձեր, կաֆաներ, ընդօրինակել և ծաղկել ձեռագրեր:

Այլ

 • Ապրել է Աղթամարում, Մեծոփում, Վարագում, Արճեշում:
 • Գրիգորիս Աղթամարցու վաղ շրջանի ստեղծագործություններն արտահայտում են միջնադարյան մտածողությանը բնորոշ գաղափարներ ու զգացումներ: Սիրային տաղերում օգտագործած պատկերները դադարում են սոսկ կնոջ նկատմամբ սիրո արտահայտություն լինելուց: «Գարունն է բացվեր, վարդն ի պաղչանին», «Ամէն առաւօտ եւ լոյս» տաղերուն արտահայտում է կյանքի հարատևման գաղափարը:
 • Գրիգորիս Աղթամարցու ստեղծագործություններին հատուկ են այլաբանական պատկերները, բանաստեղծական հնարքների բազմազանությունը, ժողովրդական երգերի հարազատությունը:
 • Գրիգորիս Աղթամարցին խմբագրել է Ալեքսանդր Մակեդոնացու և Պղնձե քաղաքի պատմությունների թարգմանությունները: Նրա անմիջական ղեկավարությամբ ստեղծվել են իր ինքնագիր կաֆաներն ու նկարազարդումներն ամփոփող Ալեքսանդրի պատմության գրչօրինակներ:
 • Արժեքավոր փաստական նյութ են պարունակում Գրիգորիս Աղթամարցու ինքնագիր հիշատակարաններն ու վկայությունները:

Մատենագիտություն

Տաղեր

 • Գրիգորիս Աղթամարցի, Գովեն զքեզ մարմնով հրեշտակ:
 • Գրիգորիս Աղթամարցի, Դու ես յԱդինայ դրախտէն:
 • Գրիգորիս Աղթամարցի, Արեգակնափյլ գեղով լի լուսին:
 • Գրիգորիս Աղթամարցի, Գարունն է բացվեր, վարդն ի պաղչանին:
 • Գրիգորիս Աղթամարցի, Ամէն առաւօտ եւ լոյս:
 • Գրիգորիս Աղթամարցի, Ծաղկունք ասեն՝ հերիք արա:
 • Գրիգորիս Աղթամարցի, Ահա այգիք մեր ծաղկեցան:
 • Գրիգորիս Աղթամարցի, Յետ գնալոյ վարդին:

Տե՛ս նաև