Ալիխանով Աբրահամ Իսահակի

Hayazg-ից
Ալիխանով Աբրահամ Իսահակի
Алиханов Абрам Исаакович
Alikhanov Abraham.jpg
Անգլերեն: Alikhanov Abraham
Հայերեն: Ալիխանով Աբրահամ Իսահակի
Ծննդյան տարեթիվը: 20.02.1904
Ծննդավայրը: Թիֆլիս, Վրաստան
Մահվան տարեթիվը: 08.12.1970
Մահվան վայրը: Մոսկվա, Ռուսաստան
Համառոտ տվյալներ:
Ֆիզիկոս:

Կենսագրություն

Ծնվել է 1904թ. փետրվարի 20-ին (մարտի 4) Վրաստանի Թիֆլիս քաղաքում:

Կրթություն

 • 1929թ. ավարտել է Լենինգրադի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1929-1941թթ. աշխատել է ԽՍՀՄ ԳԱ Ֆիզտեխնիկական ինստիտուտում:

Ձեռքբերումներ

 • 1937թ.՝ ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր:
 • 1939թ. հունվարի 29՝ Ռուսաստանի ԳԱ թղթակից անդամ:
 • 1941թ., 1948թ., 1953թ.՝ ԽՍՀՄ Պետական մրցանակներ:
 • 1943թ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմիկոս:
 • 1943թ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս:
 • 1954թ.՝ սոցիալական աշխատանքի հերոս:
 • Լենինի 3 շքանշան:
 • Աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշան:

Այլ

 • Արտեմ Ալիխանյանի եղբայրն է:
 • Զբաղվել է ռենտգենակառուցվածքային վերլուծության և ռենտգենյան ճառագայթների ֆիզիկայով:
 • 1934թ.-ից հետազոտել է հետազոտել է ռադիոակտիվությունը և ռադիոակտիվ ճառագայթումը, Ա. Ալիխանյանի և Մ. Կոզադաևի հետ հայտնաբերել և ուսումնասիրել է գրգռված միջուկներից էլեկտորն-պոզիտրոն զույգերի առաքման երևույթը:
 • 1935թ. Ա. Ալիխանյանի հետ սահմանել է b սպետկորների կախումը տարրի ատոմային կարգաթվից և ճշգրտել Ռեզերֆորդի ստացած որոշ արդյունքներ:
 • 1936թ. Ա. Ալիխանյանի և Լ. Արցմիովիչի հետ փորձով հիմնավորել է իմպուլսի պահպանման օրենքը էլեկտրոն-պոզիտրոն զույգերի անիհիլացման ժամանակ:
 • 1940թ. կազմակերպել է Էլբրուսի տիեզերական հետազոտման առաջին արշավախումբը և ապացուցել էլեկտորնների ու ֆոտոնների՝ մասնիկների հեղեղներ առաջացնելու նույնությունը:
 • 1943թ. Ա. Ալիխանյանի հետ ստեղծած Արագածի տիեզերական ճառագայթների հետազոտման կայանում (3200 մ բարձրության վրա) զբաղվել է տիեզերական ճառագայթների ուսումնասիրությամբ, որոնց արդյունքները խթանեցին տարրական ֆիզիկայի զարգացմանը:
 • 1949թ. աշխատակիցների հետ ստեղծել է ծանր ջրային դանդաղեցուցիչով ԽՍՀՄ-ում առաջին միջուկային ռեակտորը:
 • Միջուկային ֆիզիկայի խորհրդային դպրոցի և ԽՍՀՄ-ում տարրական մասնիկների արագացուցիչների ստեղծողներից է:
 • 1961թ. Ալիխանյանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ սկսվել է Մոսկվայի՝ 7 ԳԷՎ էներգիայով պրոտոնների կոշտ կիզակետմամբ արագացուցիչի կառուցումը, նախագծել է նաև 70 ԳԷՎ էներգիայով պրոտոնային արագացուցիչը:

Նկարներ

Տեսանյութեր

Մատենագիտություն

 • Алиханов А.И., Рентгенографическое исследование алюминия при высоких температурах: Тр. Физ.-тех лаборатории. - 1929. - Вып. 11. - С. 17-19.
 • Алиханов А.И., Оптика рентгеновых лучей: Л. - М.: Гос. тех. - теорет. издат. - 1933. - 104 с.
 • Алиханов А.И., Полное внутреннее отражение рентгеновых лучей от тонких слоев: ЖЭТФ. - 1933. - Т. 3, вып. 2. - С. - 115-133.
 • Алиханов А.И., Испускание положительных электронов из радиоактивного источника: ЖЭТФ. - 1934. - Т. 4, вып. 6. - С. 531-544.
 • Алиханов А.И., Искусственное получение радиоактивных элементов: Успехи физ. наук. - 1935. - Т. 15, вып. 2. - С. 281-314.
 • Алиханов А.И., Закон сохранения импульса при аннигиляции позитронов: Докл. АН СССР. - 1936. - Т. 1, № 7. - С. 275-276.
 • Алиханов А.И., Измерение е/m0 для β-частиц RaC: Докл. АН СССР. - 1938. - Т. 20, № 6. - С. 427-428.
 • Алиханов А.И., Образование пар под действием γ-лучей: Изв./ АН СССР. Сер. Физ. - 1938. - № 1-2. - С. 33-45.
 • Алиханов А.И., Спектр позитронов активного осадка тория: Докл. АН СССР. – 1938. - Т. 20, № 2-3. - С. 113-114.
 • Алиханов А.И., Спектр позитронов, испускаемых свинцом при освещении γ-лучами ThC": Докл. АН СССР. - 1938. - Т. 20, № 2-3. - С. 115-116.
 • Алиханов А.И., Спектр позитронов RaC: Докл. АН СССР. - 1938. - Т. 20, № 6. - С. 429 -430.
 • Алиханов А.И., Форма β- спектра RaE вблизи верхней границы и масса нейтрино: Докл. АН СССР. - 1938. - Т. 19, № 5. - С. 375-376.
 • Алиханов А.И., Алиханов, Абраам Исаакович, Исследование искусственной радиоактивности: ЖЭТФ. - 1936. - Т. 6, вып. 7. - С. 615-632.
 • Алиханов А.И., Взрыв атомного ядра: Знание - сила. - 1939. - № 7-8. - С. 13-16.
 • Алиханов А.И., О потерях энергии быстрыми электронами при прохождении через вещество: Докл. АН СССР. - 1939. - Т. 25, № 3. - С. 192-194.
 • Алиханов А.И., Рассеяние релятивистских электронов под большим углом: Докл. АН СССР. - 1939. - Т. 24, № 6. - С. 525-527.
 • Алиханов А.И., Новейшие проблемы физики атомного ядра: Сов. наука. - 1940. - № 11. - С. 66-89.
 • Алиханов А.И., Спектр позитронов RaC: ЖЭТФ. - 1940. - Т. 10, вып. 9-10. - С. 985-995.
 • Алиханов А.И., Рассеяние релятивистских электронов под большим углом: Изв. АН СССР . Сер. физ. - 1941. - Т. 5, № 4 - 5. - С. 600 [Резюме доклада].
 • Алиханов А.И., Мягкая и жесткая компонента космических лучей и спин мезона. ( Краткое резюме доклада ): Изв./ АН СССР. Сер. физ. 1942. Т. 6, № 1-2. - С. 71-73.
 • Алиханов А.И., Новые данные о природе космических лучей: Общие собрание Академии наук СССР. 14-17 февр. 1944 г. М.-Л. - 1944. - С. 86-94.
 • Алиханов А.И., Новые данные о природе космических лучей: Успехи физ. наук. - 1945. - Т. 27, вып. 1. - С. 22-30.
 • Алиханов А.И., Состав космических лучей на высоте 3250 метров над уровнем моря: Изв./ АН СССР. Сер. физ. - 1945. - Т. 9, № 3. - С. 135-144.
 • Алиханов А.И., Состав мягкой компоненты космических лучей на высоте 3250 м. над уровнем моря: ЖЭТФ. - 1945. - Т. 15, вып. 4-5. - С. 145-160.
 • Алиханов А.И., Измерение мягкой и жесткой компоненты космических лучей ионизационной камерой: Докл. АН АрмССР. - 1946. - Т. 4, № 3. - С. 65-70.
 • Алиханов А.И., О существовании частиц с массой, промежуточной между массой мезотрона и протона: Докл. АН АрмССР. - 1946. - Т. 5, № 5. - С. 129-132.
 • Алиханов А.И., Рассеяние релятивистских электронов под большим углом: ЖЭТФ. - 1946. - Т. 16, вып. 5. - С. 369-378.
 • Алиханов А.И., Спектр масс - варитронов: ЖЭТФ. - 1948. - Т. 18, вып. 8. - С. 673-702.
 • Алиханов А.И., Спектр масс варитронов. 2: Докл. АН СССР. - 1948. - Т. 61, № 1. - С. 35-38.
 • Алиханов А.И., Варитроны: ЖЭТФ. - 1951. - Т. 21, вып. 9. - С. 1023-1044.
 • Алиханов А.И., Исследование спектра масс частиц космического излучения на уровне моря: ЖЭТФ. - 1951. - Т. 21, вып. 9. - С. 1009-1022.
 • Алиханов А.И., О спектре масс частиц космического излучения на уровне моря: ЖЭТФ. - 1953. - Т. 25, вып. 3. - С. 368-378.
 • Алиханов А.И., Тяжелые мезоны: Успехи физ. наук. - 1953. - Т. 50, вып. 4. - С. 481-538.
 • Алиханов А.И., номальное рассеяние µ-мезонов в графите: Изв. АН СССР. Сер. физ. - 1955. - Т. 19, № 6. - С. 732-736.
 • Алиханов А.И., Кипящий энергетический гомогенный ядерный котел: Реакторостроение и теория реакторов. (Докл. сов. делегации на Междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1955 ). - М. - 1955. - С. 127-138.
 • Алиханов А.И., Опытный физический реактор с тяжелой водой: Реакторостраение и теория реакторов. (Докл. сов. делегации на Междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. - 1955). - М. - 1955. - С. 105-118.
 • Алиханов А.И., Тяжеловодный энергетический реактор с газовым охлаждением: Атом. энерг. - 1956. - № 1. - С. 5-9.
 • Алиханов А.И., Измерение эффективного числа вторичных нейтронов U²³³, U²³ и Pu²³ в области тепловых энергий нейтронов: Материалы Междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии, сост. в Женеве 8-20 авг. 1955 г. Т. 4 . Эффективные сечения, имеющие значение для проектирования реакторов. - М. - 1957. - С. 354-357.
 • Алиханов А.И., Поляризация электронов при β-распаде: ЖЭТФ. - 1957. - Т. 32, вып. 6. - С. 1344-1349.
 • Алиханов А.И., Измерение продольной поляризации электронов, испускаемых при β-распаде Tm¹⁷⁰, Lu¹⁷⁷, Au¹⁸, Sm¹³, Re¹⁸, Srº, и Yº 2.: ЖЭТФ. - 1958. - Т. 34, вып. 5. - С. 1045-1057.
 • Алиханов А.И., Кипящий энергетический гомогенный ядерный реактор: Материалы Междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии, сост. в Женеве 8-20 авг. 1955 г. Т. 3 . Энергетические реакторы. - М. Л. - 1958. - С. 218-224.
 • Алиханов А.И., Опытный физический реактор с тяжелой водой: Материалы Междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии, сост. в Женеве 8-20 авг. 1955 г. Т. 2 Физика; экспериментальные реакторы. - М. - 1958. - С. 391-396.
 • Алиханов А.И., Поляризация электронов при β- распаде: ЖЭТФ. - 1958. - Т. 34, вып. 4. - С. 785-799.
 • Алиханов А.И., Поляризация электронов RaE и временная четность: ЖЭТФ. - 1958. - Т. 35, вып. 4. - С. 1061-1062.
 • Алиханов А.И., Исследование природы и спектров частиц , генерированных нуклонами высокой энергии: ЖЭТФ. - 1959. - Т. 36, вып. 2. - С. 404-410.
 • Алиханов А.И., Лев Андреевич Арцимович: (К пятидесятилетию со дня рождения): Успехи физ. наук. - 1959. - Т. 67, вып. 2. - С. 367 -369.
 • Алиханов А.И., О возможности определения спиральности мюона по δ-электронным ливням из намагниченного железа: ЖЭТФ. 1959. Т. 36, вып. 4 . С. 1334-1335.
 • Алиханов А.И., Ядерная физика: Докл. сов. ученых: Ред. А. И. Алиханов. - М. : Автомиздат. - 1959. - 552 с. - (Тр. 2-й Междунар. конф. по мирному использованию атом. энергэ Женева. 1958).
 • Алиханов А.И., Влияние магнитного поля на резонансное поглощение γ-лучей: ЖЭТФ.- 1960. - Т. 38, вып. 6. - С. 1912-1914; Изв. АН СССР. Сер. физ. - 1960. - Т. 24, № 9. - С. 1076-1078.
 • Алиханов А.И., Измерение спиральности µ-мезона: ЖЭТФ. - 1960. - Т. 38, вып. 6.- С. 1918-1920.
 • Алиханов А.И., Слабые взаимодействия. Новейшие исследования β-распада: М.: Физматгиз. - 1960. - 143 с.
 • Алиханов А.И., Дальнейшие поиски µ→е +γ-распада: ЖЭТФ. - 1962. - Т.42, вып. 2. - С. 630-631.
 • Алиханов А.И., Нильс Бор: [Некролог]: Вестн . АН СССР. - 1962. - № 12. - С. 90-91.
 • Алиханов А.И., Жизнь, отданная науке: [Об академике И. В. Курчатове]: Природа. - 1963. - № 1. - С. 32-34.
 • Алиханов А.И., Упругое рассеяние назад π -мезонов на нейтронах в интервале импульсов 1,4 - 4,0 Бэв/с.: ЖЭТФ. Письма в редакцию. 1965.Т. 2, вып. 2. - С. 90- 94.
 • Алиханов А.И., Упругое рассеяние назад π- мезонов на нейтронах в интервале импульсов 1,2 - 4,5 Гэв/с.: 12-я Международная конференция по физике высоких энергий. Дубна. 1964 г. Т. 1. - М. - 1966. - С. 141-147.
 • Алиханов А.И., Избранные труды. (Физика рентгеновых лучей; Взаимодействие γ- квантов с веществом; β - распад; Прохождение заряженных частиц через вещество; Физика элементарных частиц; Физика и техника реакторов): М.: Наука. - 1975. - 304 с.
 • Алиханов А.И., О существовании частиц с массой, промежуточной между массой мезотрона и протона: Вестн. АН СССР. - 1947. - № 5. - С. 15-23.
 • Алиханов А.И., О существовании частиц с массой, промежуточной между массой мезотрона и протона: Докл. АН СССР. - 1947. - Т. 55, № 8. - С. 709-712.
 • Алиханов А.И., Спектр масс варитронов: Докл. АН СССР. - 1947. - №. 58, № 7. - С. 1321-1328.
 • Alikhanov A., Rontgenographische Untersuchung an Aluminium bei hohen Temperaturen: Zeitschrift fur Metallkunde. 1929. -Bd. 21, H. 4. - S. 127-129.
 • Alikhanov A., Uber Teilabsorption von Rontgenquanten: Zeitschrift fur Physik. - 1931. - Bd. 69. - S. 853-856.
 • Alikhanov A., Totalreflexion der Rontgenstrahlen von dunnen Schichten: Zeitschrift fur Physik. - 1933. - Bd. 82. - S. 489-506.
 • Alikhanov A., A new type of artificial β - radioactivity: Nature. - 1934. - Vol. 133, № 3371. - P. 871-872.
 • Alikhanov A., Emission positiver Elekronen aus einer radioakiven Quelle: Zeitschrift fur Physik. - 1934. - Bd. 90, H. 3-4. - S. 249.
 • Alikhanov A., Energy spectrum of positive electrons ejected by radioactive nitrogen: Nature. - 1934. - Vol. 133, № 3373. - P. 950-951.
 • Alikhanov A., Limits of the energy spectra of positrons and electrons from artificial radio-elements: Nature. 1934. Vol. 134, № 3381. - P. 254-255.
 • Alikhanov A., Positive electrons from lead ejected by γ- rays: Nature. - 1934. - Vol. 134, № 3363. - P. 581.
 • Alikhanov A., Beta - ray spectra of artificially produced radioactive elements: Nature. - 1935. - Vol. 136, № 3433. - P. 257-258.
 • Alikhanov A., β - spectra of some radioactive elements: Nature. - 1935. - Vol. 135, № 3410. - P. 393.
 • Alikhanov A., Eine Untersuchung uber die kunstliche Radioaktivitat: Zeischrift fur Physik. - 1935. - Bd. 93, H. 5-6. - S. 350-363.
 • Alikhanov A., Emission of positrons from radioactive sources: Nature. - 1935. - Vol. 136, № 3444. - P. 719-720.
 • Alikhanov A., Emission of positrons from a thorium-active deposit: Nature. - 1935. - Vol. 136, № 3438. - P. 475-476.
 • Alikhanov A., Conservation of momentum in the process of positron annihilation: Nature. - 1936. - Vol. 137, № 3469. - P. 713-714.
 • Alikhanov A., The investigation of artificial radioactivity: Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion. - 1936. - Bd. 10, H. 1. - S. 78- 102.
 • Alikhanov A., Emission de positrons par les sources radioactives: Journ. de physique et de radium. - 1936. - T. 7, № 4. - P. 163-172.
 • Alikhanov A., The continuous spectra of RaE and RaP³°: Nature. - 1936. - Vol. 137, № 3460. - P. 314-315.
 • Alikhanov A., Positron spectra imitiated by gamma - rays of RaC: Physikalisce Zeitschrift der Sowjetunion. - 1937. - Bd. 11, H. 3. - S. 354-355.
 • Alikhanov A., The positron spectrum of RaC: Physikalisce Zeitschrift der Sowjetunion. - 1937. - Bd. 11, H. 3. - S. 351-353.
 • Alikhanov A., On the form of the β-spectrum of RaE in the vicinity of the upper limit and the mass of the neutrino: Physical review. 1938.Vol. 53, № 9. P. 766-767.
 • Alikhanov A., The positron spectrum of RaC: Journ. of Physics. - 1940. - Vol. 3, № 5. - P. 263-274.
 • Alikhanov A., The scattering of relativistic electrons at a large angle: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. - 1941. - Vol. 4, № 3. - P. 281.
 • Alikhanov A., On the results of the cosmic rays expedition 1942: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. - 1943. - Vol. 7, № 5. - P. 246.
 • Alikhanov A., Decay electrons resulting from fast mesons: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. - 1944. - Vol. 8, № 1. - P. 62-63.
 • Alikhanov A., On the existence of the third component of cosmic rays: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. - 1944. - Vol. 8, № 5. - P. 314-315.
 • Alikhanov A., Soft component of cosmic rays at an altitude of 3250 m: Journ. of physics / Acad . sci. USSR. - 1944. - Vol. 8, № 1. - P. 63.
 • Alikhanov A., The absorption of the soft component in water at an altitude of 3225 m: Journ. of physics, Acad. sci. USSR. 1944. Vol.8, № 2.P.127-128.
 • Alikhanov A., Highly ionizing particles in soft component of cosmic rays: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. - 1945. - Vol. 9, № 3. - P. 167-174.
 • Alikhanov A., On the existence of highly ionizing particles in the soft component: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. 1945. Vol. 9, № 1. P.56-58.
 • Alikhanov A., On the ultra- energetical particles: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. - 1945. - Vol. 9, № 2. - P. 148-149.
 • Alikhanov A., Scattering of relativistic electrons through large angle: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. - 1945. - Vol. 9, № 4. - P. 280-288.
 • Alikhanov A., The composition of the soft component of the cosmic rays at an altitude of 3250 m above sea level: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. - 1945. - Vol. 9, № 2. - P. 73-86.
 • Alikhanov A., An investigation of the absorption of cosmic rays in a strong magnetic field at 3250 m above sea level: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. 1946. Vol. 10, № 3. P. 294-295.
 • Alikhanov A., On the existence of particles with a mass intermediate between those of mesotron and proton: Journ. of physics / Acad. sci. USSR. 1947. Vol. 11, № 1. P. 97-99.

Տե՛ս նաև