Ազարիա Ջուղայեցի որդի Երիջանի

Hayazg-ից
Ազարիա Ջուղայեցի, որդի Երիջանի
Азария Джугаеци сын Алиджана
Boy.jpg
Անգլերեն: Azaria Djughayetsi
Հայերեն: Ազարիա Ջուղայեցի, որդի Երիջանի
Համառոտ տվյալներ:
XVI դարի տոմարագետ:Կենսագրություն

Աշխատանքային գործունեություն

  • Կազմել է «Ազարիայի կամ Ջուղայեցիների տոմար» անունով հայտնի նոր օրացույց:

Այլ

  • Ապրել և գործել է Ջուղայում:
  • «Ազարիայի կամ Ջուղայեցիների տոմար» օրացույցում հիմնականում պահպանված են հայկական նախկին օրացույցի սկզբունքները. տարին անշարժ էր, ուներ 12 ամիս՝ 30-ական օրով, ու հավելյան ամիս՝ 3 օրով: Նահանջ տարիներին 12-րդ ամիսն ունենում էր 31 օր: Տարեսկիզբն օգոստոսի 11-ից տեղափոխված էր գարնանային գիշերահավասարի օրը՝ մարտի 21-ը: Ամիսների անունները մեծամասամբ արաբական էին, որոնք հետագայում Ազարիա Ջուղայեցին փորձել է փոխարինել հայկականով: Ջուղայեցիների թվականն ստանալու համար մեր թվականից պետք է հանել 1615՝ մարտի 21-ից մինչև հունվարի 1-ը, և 1616՝ հունվարի 1-ից մինչև մարտի 21-ը ժամանակամիջոցների համար:
  • Ազարիայի տոմարը գործածվել է Նոր Ջուղայի Նոր Ջուղայի և Հնդկաստանի հայկական գաղութներում:

Մատենագիտություն

  • Ազարիա Ջուղայեցի, Գիրք տօմարաց հայոց, Ազարիայի և հռոմայեցւոց..., Վնտ., 1685:

Տե՛ս նաև

  • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
  • «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, գլխ. խմբ. Հովհ. Այվազյան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Երևան, 2002, էջ 19:
  • Անասյան Հ., Հայկական մատենագիտություն, հ. 1, Ե., 1959, էջ 272-276, 1177-1186:
  • Թումանյան Բ.Ե., Հայ աստղագիտության պատմություն, գիրք 1, Ե., 1964, էջ 103-105:
  • Ազարիա Ջուղայեցի, ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Ազարիա Ջուղայեցի: