Աբրահամ (մանրանկարիչ)

Hayazg-ից
Աբրահամ
Абраам
Boy.jpg
Անգլերեն: Abraham
Հայերեն: Աբրահամ
Համառոտ տվյալներ:
15-րդ 2-րդ կեսի-16-րդ դ. սկզբի մանրանկարիչ, գրիչ, կազմող:Կենսագրություն

Ծննդյան և մահվան տվյալները հայտնի չեն:

Կրթություն

  • Աշակերտել է Դանիել Աստվածաբան րաբունապետին (Սևանավանք) և գրիչ Ավագտեր վարդապետին (Բոլորաբերդ անապատ, Սրկղունք, Վայոց ձոր):

Աշխատանքային գործունեություն

  • 1471-1502թթ. պատկերազարդել է 10 մատյան [Ավետարաններ (ձեռ. №3409, 2634, 221, 7770, 6865, 5303), Հայսմավուրք (№6268), Ճաշոց (№2781), Ճառընտիր (№942), Շարակնոց (№ 1579), բոլորը Մատենադարանում], որոնցում նկատելի են Գլաձորի մանրանկարչության դպրոցի և Թորոս Տարոնացու ազդեցությունը:

Տե՛ս նաև

  • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան: Երկու հատորով), ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ, Երևան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
  • ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ (կազմ.՝ Լ. Խաչիկյան), մաս 2-3, Ե., 1958-1967: