Որոնման արդյունքներ

  • ...մակարգերի տարիքները: Մասնավորապէս, 1935 – 1937 թթ. Համբարձումյանը գիտական բանավեճ ունեց ...нградского гос. университета, т. 3, № 17. Л., 1937, с. 96-106.
    309 ԿԲ (7251 բառ) - 10:18, 3 Հոկտեմբերի 2018