«Հովհաննիսյան Մհեր Սուրենի»–ի խմբագրումների տարբերություն

Hayazg-ից
(Նկարներ)
(Աուդիոնյութեր)
 
(Միևնույն մասնակցի 5 միջանկյալ տարբերակներ թաքցրված է)
Տող 36. Տող 36.
  
 
===Նախագծեր===
 
===Նախագծեր===
* Հեղինակ է հայագիտական ուղղվածության մի շարք կայքերի ([http://www.armin.am www.armin.am], [http://www.historyofarmenia.am www.historyofarmenia.am], [http://www.armenianarchaeology.am www.armenianarchaeology.am], [http://www.armenianlanguage.am www.armenianlanguage.am], [http://www.armeniaculture.am www.armeniaculture.am],  [http://www.armenianreligion.am www.armenianreligion.am], [http://www.armeniandiaspora.am www.armeniandiaspora.am], [http://www.armeniansgenocide.am www.armeniansgenocide.am]):
+
* Հեղինակ է հայագիտական ուղղվածության մի շարք կայքերի ([http://www.armin.am www.armin.am], [http://www.historyofarmenia.am www.historyofarmenia.am], [http://www.armenianarchaeology.am www.armenianarchaeology.am], [http://www.armenianlanguage.am www.armenianlanguage.am], [http://www.armeniaculture.am www.armeniaculture.am],  [http://www.armenianreligion.am www.armenianreligion.am], [http://www.armeniandiaspora.am www.armeniandiaspora.am], [http://www.armeniansgenocide.am www.armeniansgenocide.am], http://www.hayaget.info):
  
 
==Ձեռքբերումներ==
 
==Ձեռքբերումներ==
Տող 60. Տող 60.
  
 
==Աուդիոնյութեր==
 
==Աուդիոնյութեր==
*[http://www.hayaget.info/hy/mhradio/ Մ. Հովհաննիսյանի մասնակցությամբ հրապարակված ռադիոհարցազրույցներ:]
+
*[http://www.hayaget.info/mhradio/ Մ. Հովհաննիսյանի մասնակցությամբ հրապարակված ռադիոհարցազրույցներ:]
  
 
==Հրապարակումներ տպագիր մամուլում==
 
==Հրապարակումներ տպագիր մամուլում==
Տող 70. Տող 70.
 
==Գիտական հոդվածներ==
 
==Գիտական հոդվածներ==
 
*[http://www.armin.am/images/menus/2880/Mher_Hovhannisyan.pdf Հայոց անկախ պետականության վերականգնման խնդիրը 1917-1918 թթ. ՀՅԴ-ՌՍԴԲ(Բ)Կ հարաբերությունների համատեքստում, «Հայագիտության հարցեր» հանդես, Երևան, 2018, N  2(14), էջ 3-10:]
 
*[http://www.armin.am/images/menus/2880/Mher_Hovhannisyan.pdf Հայոց անկախ պետականության վերականգնման խնդիրը 1917-1918 թթ. ՀՅԴ-ՌՍԴԲ(Բ)Կ հարաբերությունների համատեքստում, «Հայագիտության հարցեր» հանդես, Երևան, 2018, N  2(14), էջ 3-10:]
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/1202/Kazaki-i-gorci-2014-1.pdf?fbclid=IwAR2lr50rPuCt1JbtT24DgP72XQNTMapHAUbPueusM2ds0aJDTIgSHV1HJSY Закавказье в годы Первой миравой войны глазами русского очевидца, «Казаки и горцы в годы Первой мировой войны», Ростов-на-Дону, 2014, ст. 274-277:]
+
*[http://www.armin.am/historyofarmenia/images/menus/1202/Kazaki-i-gorci-2014-1.pdf Закавказье в годы Первой миравой войны глазами русского очевидца, «Казаки и горцы в годы Первой мировой войны», Ростов-на-Дону, 2014, ст. 274-277:]
 
*[http://haygithimnadram.am/downloadfile.php?id=10&cid=7&langid=1 Համացանցային քարոզչության հակահայկական դրսևորումները, «Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները: Զեկուցումների ժողովածու», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 121-124:]
 
*[http://haygithimnadram.am/downloadfile.php?id=10&cid=7&langid=1 Համացանցային քարոզչության հակահայկական դրսևորումները, «Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները: Զեկուցումների ժողովածու», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 121-124:]
*[http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/608/Hovhannisyan%201.pdf Հայագիտութեան ներկայացուածութեան  հիմնախնդիրները համացանցում, «Հայկական Անդրսահմանային Տարածականութիւնը Եւ Արդի Հաղորդակցական Միջոցները» Գիտաժողովի Նիւթեր, Haigazian University Press, Պէյրութ, 2014, էջ 223-231:]
+
*[http://www.armin.am/armeniandiaspora/images/menus/608/Hovhannisyan%201.pdf Հայագիտութեան ներկայացուածութեան  հիմնախնդիրները համացանցում, «Հայկական Անդրսահմանային Տարածականութիւնը Եւ Արդի Հաղորդակցական Միջոցները» Գիտաժողովի Նիւթեր, Haigazian University Press, Պէյրութ, 2014, էջ 223-231:]
*[http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/433/7%20Pages%20from%20taregirq-7.pdf Համացանցի հայագիտական ռեսուրսները Հայաստան-Սփյուռք գիտակրթական գործակցության համատեքստում, «Սփյուռքագիտություն», տարեգիրք, Երևան, 2012, էջ 142-151:]
+
*[http://www.armin.am/armeniandiaspora/images/menus/433/7%20Pages%20from%20taregirq-7.pdf Համացանցի հայագիտական ռեսուրսները Հայաստան-Սփյուռք գիտակրթական գործակցության համատեքստում, «Սփյուռքագիտություն», տարեգիրք, Երևան, 2012, էջ 142-151:]
 
*Հայոց ցեղասպանության ներկայացման խնդիրները համացանցում, «Պատմություն և մշակույթ», հայագիտական հանդես Ա, Երևան, 2011, էջ 94-101:
 
*Հայոց ցեղասպանության ներկայացման խնդիրները համացանցում, «Պատմություն և մշակույթ», հայագիտական հանդես Ա, Երևան, 2011, էջ 94-101:
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/102/4.pdf Դիվանագիտական «փնտրտուքները» Դաշնակցության և բոլշևիկների միջև 1918թ.,«Լրատու», գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2009, N 2 (6), էջ 3-11:]
+
*[http://www.armin.am/historyofarmenia/images/menus/102/4.pdf Դիվանագիտական «փնտրտուքները» Դաշնակցության և բոլշևիկների միջև 1918թ.,«Լրատու», գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2009, N 2 (6), էջ 3-11:]
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/1976/2.pdf Դաշնակցության «թիկունքային քաղաքականության» առանձնահատկությունները,«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Երևան, 2009, N 1, էջ 195-197:]
+
*[http://www.armin.am/historyofarmenia/images/menus/1976/2.pdf Դաշնակցության «թիկունքային քաղաքականության» առանձնահատկությունները,«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Երևան, 2009, N 1, էջ 195-197:]
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/101/7.pdf Դաշնակցություն-բոլշևիկներ համագործակցության դրդապատճառները Բաքվում,«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2009, N 1, էջ 92-96:]
+
*[http://www.armin.am/historyofarmenia/images/menus/101/7.pdf Դաշնակցություն-բոլշևիկներ համագործակցության դրդապատճառները Բաքվում,«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2009, N 1, էջ 92-96:]
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/1975/1.pdf Բոլշևիկներ-Դաշնակցություն բանակցությունները Թիֆլիսում (1917թ. դեկտեմբեր -1918թ. հունվար),«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 2008, N 3 (126), էջ 131-138։]
+
*[http://www.armin.am/historyofarmenia/images/menus/1975/1.pdf Բոլշևիկներ-Դաշնակցություն բանակցությունները Թիֆլիսում (1917թ. դեկտեմբեր -1918թ. հունվար),«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 2008, N 3 (126), էջ 131-138։]
  
 
==Ուսումնամեթոդկան աշխատանքներ==
 
==Ուսումնամեթոդկան աշխատանքներ==
*[http://www.ysu.am/files/Gitakan-hghumneri-chaporoshichnery.pdf Գիտական հղումների չափորոշիչները արևմտյան պատմագիտական հետազոտություններում:]
+
*[http://www.ysu.am/files/Gitakan-hghumneri-chaporoshichnery.pdf Գիտական հղումների չափորոշիչները արևմտյան պատմագիտական հետազոտություններում, «Պատմություն և մշակույթ»  հայագիտական հանդես , Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 345-349:]
 
*Հայագիտության արդի մարտահրավերները համացանցում (Ծրագիր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010:
 
*Հայագիտության արդի մարտահրավերները համացանցում (Ծրագիր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010:
  
Տող 88. Տող 88.
  
 
==Գիտական կյանք==
 
==Գիտական կյանք==
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/1286/Mher%20Hovhannisyan%20(1).pdf «Հայոց ցեղասպանության» թեման ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի 2009-2013 թթ. ուսումնասիրություններում, «Հայագիտության հարցեր», հանդես ՀՀԻ, N 1, Երևան, 2014, էջ 202-207:]
+
*[http://www.armin.am/historyofarmenia/images/menus/1342/Hovhannisyan_M.pdf «Հայոց ցեղասպանության» թեման ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի 2009-2013 թթ. ուսումնասիրություններում, «Հայագիտության հարցեր», հանդես ՀՀԻ, N 1, Երևան, 2014, էջ 202-207:]
  
 
=Տե՛ս նաև=
 
=Տե՛ս նաև=
*[http://www.hayaget.info Մ. Հովհաննիսյանի հեղինակային կայք:]
+
*[http://www.hayaget.info Մ. Հովհաննիսյանի պաշտոնական կայքը:]
 
*[http://www.historyofarmenia.am/am/Books_EPH_90amya_fakultety Երևանի պետական համալսարանի 90-ամյա պատմության ֆակուլտետը, խմբ. Էդիկ Գ. Մինասյան, Երևան, 2009, էջ 294:]
 
*[http://www.historyofarmenia.am/am/Books_EPH_90amya_fakultety Երևանի պետական համալսարանի 90-ամյա պատմության ֆակուլտետը, խմբ. Էդիկ Գ. Մինասյան, Երևան, 2009, էջ 294:]
 
*[http://www.historyofarmenia.am/am/Books_EPH_patm_ev_banasirutyan_fakultetnery ԵՊՀ պատմության և հայ բանասիրության ֆակուլտետների 95-ամյա ուղին, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014։]
 
*[http://www.historyofarmenia.am/am/Books_EPH_patm_ev_banasirutyan_fakultetnery ԵՊՀ պատմության և հայ բանասիրության ֆակուլտետների 95-ամյա ուղին, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014։]
  
 
[[Category:Պատմաբաններ]]  [[Category:Հայագետներ]] [[Category:Ռադիոհաղորդավարներ]]
 
[[Category:Պատմաբաններ]]  [[Category:Հայագետներ]] [[Category:Ռադիոհաղորդավարներ]]

Ընթացիկ տարբերակը 10:04, 20 Փետրվարի 2020-ի դրությամբ

Հովհաննիսյան Մհեր Սուրենի
Оганнисян Мгер Суренович
Hovhannisyan-Mher.jpg
Անգլերեն: Hovhannisyan Mher
Հայերեն: Հովհաննիսյան Մհեր Սուրենի
Ծննդյան տարեթիվը: 26.11.1982
Ծննդավայրը: Կապան, Հայաստանի Հանրապետություն
Համառոտ տվյալներ:
Պատմ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ դոցենտ,ռադիոհաղորդավար:


Կենսագրություն

Ծնվել է 1982թ. նոյեմբերի 26-ին ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում:

Կրթություն

 • 2009 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն:
 • 2006-2009 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա:
 • 2004-2006 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ մագիստրատուրա:
 • 2000-2004 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ բակալավրիատ:
 • 1989-2000 թթ.՝ Կապանի թիվ 13 միջնակարգ դպրոց:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2018 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ:
 • 2017 թ-ից ՀՀՌ «Համասփյուռք» հաղորդման հեղինակ-վարող:
 • 2016-2018 թթ. «Հայաստանի պատմագետների միություն» ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն:
 • 2016-2017 թթ. «Սփյուռք» ամառային դպրոցի ղեկավար:
 • 2012-2018 թթ. ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի փոխտնօրեն:
 • 2012 թ. մարտի 30-հուլիսի 10 ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական քարտուղար:
 • 2010-2018 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի ասիստենտ:
 • 2009-2018 թթ. ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Վիրտուալ հայագիտության և տեղեկատվության բաժնի հիմնադիր վարիչ:
 • 2004-2010 թթ. Երևանի Ա. Ս. Պուշկինի անվան թիվ 8 միջնակարգ դպրոցում պատմության ուսուցիչ:

Նախագծեր

Ձեռքբերումներ

 • 2018թ.՝ դոցենտ:
 • 2009թ.՝ պատմական գիտությունների թեկնածու:

Անդամակցություն

 • 2016 թվականից հանդիսանում է «Հայաստանի պատմագետների միություն» ՀԿ անդամ:

Մեդիա

Նկարներ

Տեսանյութեր

Աուդիոնյութեր

Հրապարակումներ տպագիր մամուլում

Մասնագիտական հետաքրքրություններ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների դաշտը ներառում է 1910-20-ական թթ. Այսրկովկասում և Ռուսաստանում Հայ հեղափոխական դաշնակցության և ՌՍԴԲ(բ)Կ, ինչպես նաև տարածաշրջանային այլ կուսակցությունների միջև տեղ գտած հարաբերությունների, 1917-1921 թթ. Այսրկովկասում տեղի ունեցած ռազմաքաղաքական զարգացումների և ազգամիջյան հարաբերությունների, 1917-1921 թթ. հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության, համացանցում հայագիտության ներկայացվածության խնդիրների, Հայ և օտար սփյուռքերի արդի զարգացումների, Հայոց պատմության ուսումնամեթոդական հարցերի գիտագործնական ուսումնասիրությունը: Զբաղվում է հայագիտական գիտահանրամատչելի կայքերի նախագծման, ծրագրավորման, համացանցային և ռադիո լրագրության հարցերով: Սփյուռքի թեմատիկ շրջանակում կազմակերպել և իրականացրել է, ինչպես նաև մասնակից է եղել Հայ սփյուռքի հայապահպանությանն ուղղված կրթամշակութային և հետազոտական ծրագրերի:

Մատենագիտություն

Գիտական հոդվածներ

Ուսումնամեթոդկան աշխատանքներ

Գրախոսություններ

Գիտական կյանք

Տե՛ս նաև