Հարությունյան Էդվարդ Արզումանի

Հարությունյան Էդվարդ Արզումանի
Арутюнян Эдвард Арзуманович
Etuard-harutyunyan.jpg
Անգլերեն: Harutyunyan Edvard
Հայերեն: Հարությունյան Էդվարդ Արզումանի
Ծննդյան տարեթիվը: 03.08.1947
Ծննդավայրը: Աշտարակ, Հայաստանի Հանրապետություն
Համառոտ տվյալներ:
Փիլիսոփա:


Բովանդակություն

Կենսագրություն

Ծնվել է 1947թ. օգոստոսի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության Աշտարակ քաղաքում:

Կրթություն

 • 1969-1974թթ. սովորել է ԵՊՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1975թ.-ից դասախոսում է ԵՊՀ-ում:
 • 1986-2000թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դոցենտ
 • 2001թ.-ից՝ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտական ամբիոնի վարիչ:

Ձեռքբերումներ

 • 2001թ.՝ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր:
 • 2002թ.՝ պրոֆեսոր:
 • Գիտ խորհրդի անդամ:
 • Գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ:
 • Ֆակուլտետի մեթոդխորհրդի նախագահ:
 • Բանբեր, Երևանի համալսարանի, Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն, խմբագիր:
 • ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ:

Այլ

 • Աշխատությունները վերաբերում են ազգային ինքնության և փոխակերպվաող հասարակությունների հիմնահարցերին:
 • Կարդում է դասախոսություններ՝ Բարոյագիտության, սոցիալական փիլիսոփայության ներածության, անցումային հասարակության, տեխնիկայի փիլիսոփայության սոցիալական պարադոքսների, մասսայական մշակույթ և ամբոխային վարքի, ազգային ինքնություն և ազատական մշակույթի վերաբերյալ:
 • Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն է՝ սոցիալական փիլիսոփայությունը, ազգային ինքնությունը, փոխակերպվող (տրանսֆորմացիոն) հասարակությունը:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների

 • 2006-2007թթ.՝ «Բաց հասարակություն» ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի թիվ 14802 ծրագրի կատարում:
 • ԵրՃՇՊՀ-ի «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնի հետ համատեղ «Տեխնիկայի փիլիսոփայություն» ուսումնական ձեռնարկի հրատարակում:
 • 2008-2010թթ.՝ արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում:

Մատենագիտություն

 • Անձի ակտիվության պրոբլեմը սոցիալիզմի պայմաններում, մենագրություն, Երևան, 1985:
 • Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում, մենագրություն, Երևան:
 • Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ, մենագրություն, Երևան, 2000:
 • Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ, մենագրություն, Երևան, 2004

Հոդվածներ

 • Հնարավորությունների հավասարություն և շահերի հավասարակշռություն, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013:
 • Համոզմունքների գերակայության օրենքը, «Անցումային հասարակություն.Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2011:
 • «Էթնոմշակութային ապաստարանը» որպես գոյատևման գեղագիտական նախագիծ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010:
 • Ոգու և հոգու սահմանագծում, «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009:
 • Համակեցության սոցիոմշակութային ինքնության տարատեսակները, «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008:
 • Վարքի սոցիոմշակութային շարժառիթների մարդաբանական բնութագիրը, «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008:
 • Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և նույնականության ճգնաժամ, «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007:
 • Էթնիկ նույնականության սոցիոմշակութային շարժառիթները, «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007:
 • Ազատական-ժողովրդավարական սոցիոմշակույթը որպես կենսաոճ, «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006:
 • Հայկական շարունակականություն, «Ինչպես եմ տեսնում XXI դարի փիլիսոփայությունը», Երևան, 2006:
 • «Հայկական շարունակականության» հիմնախնդիրը, Հոդվածների ծողովածու` նվիրված Հայոց Մեծ եղեռնի 90-ամյակին, Երևան, ԵՃՇՊՀ, 2005:
 • Փոխակերպվող հասարակության գործառնական վիճակի սոցիալ-փիլիսոփայական բնութագիրը, Գիտական նյութերի ժողովածու` նվիրված ՎՊՄ ինստիտուտի 35-ամյակին, Վանաձոր, 2005:
 • Հայկական շարունակականություն. գործառնության հուսալիության հիմնահարցը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005:
 • Ազգային ինքնութեան պահպանման մասին, «Դրօշակ» (Եռամսեայ Պաշտօնաթերթ), Երևան, 2004:
 • Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում, Երևան, 2003:
 • Հայաստանի քաղաքական համակարգի յուրահատկությունները, Դրոշակ, Երևան, 2003:
 • Ազգային ինքնութիւն եւ կեանքի մշակոյթ, «Դրօշակ», Երևան, 2003:
 • Դարձյա՞լ Լիր արքայի կարգավիճակում, «Աշխարհայացքայինը ժամանակակից կրթամշակութային համակարգում» ժողովածու, Երևան, 2002:
 • Ազգային կենսափիլիսոփայության պատմափիլիսոփայական վերլուծություն, «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002:
 • Ազգային գաղափարախոսութիւն եւ պետական քաղաքականութիւն (իրադրային վերլուծութիւն), «Դրօշակ», N 20-21, Աթենք, 1995:
 • Սոցիալական խնդիրը որպես գործունեության համակարգի զարգացման ու գործառնության ծրագիր, «Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 8, Երևան, ԵՊՀ հրատարակություն, 1989:
 • Գործունեության համակարգի օպտիմալ գործառնության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը, «Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 5, Երևան, ԵՊՀ հրատարկություն, 1987:
 • Անձի սոցիալական ակտիվությունը սոցիալիզմի պայմաններում, «Գիտելիք», Երևան, 1986:
 • Միջանձնային փոխհարաբերություններին սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, «Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատարակություն, 1982:
 • Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության հասարակական և անհատական դետերմինացիայի հարաբերակցությունը, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 7, 1982:

Տե՛ս նաև

 • Ով ով է.հայեր(կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ.,Հ.1,Աբալյան-Ղուշչյան,2005:
 • Երևանի պետական համալսարան: