Գրիգոր Խլաթեցի

Hayazg-ից
14:07, 5 Հոկտեմբերի 2014 տարբերակ, Zarbabyan (քննարկում | ներդրում)
(տարբ) ←Նախորդ տարբերակ | Ընթացիկ տարբերակ (տարբ) | Հաջորդ տարբերակ→ (տարբ)
Գրիգոր Խլաթեցի
Григор Хлатеци
Grigor Khlatents.jpg
Այլ անուններ: Ծերենց, Բզնունեցի
Անգլերեն: Grigor Khlatetsi
Հայերեն: Գրիգոր Խլաթեցի
Ծննդյան տարեթիվը: 1349
Ծննդավայրը: Խլաթ, Մեծ Հայք
Մահվան տարեթիվը: 27.05.1425
Մահվան վայրը: Ցիպնավանք
Համառոտ տվյալներ:
Մատենագիր, բանաստեղծ, մանկավարժ, երաժիշտ, հասարակական գործիչ:

Կենսագրություն

Ծնվել է 1349թ. Մեծ Հայքի Տուրուբերան նահանգի Բզնունիք գավառի Խլաթ քաղաքում:

Մահացել է 01425թ. մայիսի 27-ին Ցիպնավանքում:

Կրթություն

 • 1361-1367թթ. սովորել է Ցիպնավանքի Վարդան ճգնավորի դպրցում:
 • 1378-1386թթ. սովորել է Սյունիքի Որոտնավանքի համասլարանում:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1367-1377թթ. զբաղվել է քարոզչությամբ:
 • 1388թ.-ից դասավանդել է Խառաբաստավանքում (Քաջբերունիք), Սալնապատում:
 • 1408թ.-ից դասավանդել է Մեծոփավանքում:
  • 1410թ.-ից՝ րաբունապետ:

Այլ

 • Առանձնացել է Ցիպնավանքում և շարունակել գրական, մանկավրժական, գրչական գործունեությունը:
 • Ընդօրինակել է ձեռագրեր, կազմել ու խմբագրել ժողովածուներ, շարադրել երկեր, վարքեր, մեկնաբանություններ:
 • Գրել է նաև ընդօրինակած ձեռագրերի արձակ և չափածո հիշատակարաններ (նշանակավոր է 1422թ. գրված Գանձարանի չափածո հիշատակարանը:
 • Գրիգոր Խլաթեցին միջնադարում ավելի հայտնի է դարձել և գնահատվել Հայսմաւուրքի խմբագրման համար, որը մասամբ վերածվել է հայ ժողովրդի պատմության սկզբնաղբյուրի:
 • Ծաղկել է նաև ձեռագրեր (Մատենադարան, ձեռ. N 1520, 1521, 3714):
 • Գրիգոր Խլաթեցին եղել է գանձասաց, տաղասաց: Հավաքել է նախորդների և ժամանակակիցների շատ ստեղծագործություններ, որպես խազագետ-գրիչ ու տեսաբան՝ կազմել է երգարաններ:
 • Նրա գրական գործերից երաժշտածիսագիտական նշանակություն ունեն «Խրատ ժամատեղաց» և «Գովութիւն Սաղմոսի» գրվածքները:
 • Հայ միջնադարյան հոգևոր երգարվեստի որոշ հիմնխնդիրների լուսաբանման համար կարևոր են Գրիգոր Խլաթեցու կազմած գանձարանները (Մատենադարա, ձեռ. N 8366, 4011, 5328):
 • Գանձարանը համալրել է նոր միավորներով, ստեղծել գանձ-մեղեդի-տաղ-հորդորակի նոր շարքեր:

Նկարներ

Մատենագիտություն

Տե՛ս նաև

 • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
 • Մաթևոսյան Ա., Մարաբյան Ս., Գրիգոր Ծերենց Խլաթեցի, Ե., 2000:
 • Մարաբյան Ս. Տ., Գրիգոր Խլաթեցու պատմագրական երկերը.- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1977, № 2, էջ 128-136։
 • Մարաբյան Սեդա, Գրիգոր Խլաթեցու նամակները.- «Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների», 1978, № 5, էջ 83-88։
 • Մարաբյան Սեդա, Գրիգոր Խլաթեցու Տոնականները,- «Էջմիածին», 1985, թիվ 7։
 • Թովմա Մեծոփեցի, Պատմութիւն Լանկ Թամուրայ ն յաջորդաց իւրոց, Փարիզ, 1860:
 • Աբեղյան Մ․, Հայոց հին գրականության պատմություն, հ․ 2, Ե․, 1946, Էշ 357։
 • ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, կազմ․ Լ․ Խաչիկյան, մաս 1, Ե․, 1955։
 • Մարաբյան Սեդա, Գրիգոր Խլաթեցու ձեռագրական ժառանգությունը,- «Բանբեր մատենադարանի», թիվ 15, Երեւան, 1986, էջ 173-190։
 • Հեղինակի Ազգանուն Ա. Հ.,Գրքի վերնագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005:
 • Հեղինակի Ազգանուն Ա. Հ.,Հոդվածի վերնագիր, Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2005, թիվ 2, էջ 41-45: