Աբեղյան Մանուկ Խաչատուրի

Hayazg-ից
Աբեղյան Մանուկ Խաչատուրի
Абегян Манук Хачатурович
Լլլլլլլ.PNG
Անգլերեն: Abeghyan Manuk
Հայերեն: Աբեղյան Մանուկ Խաչատուրի
Ծննդյան տարեթիվը: 17.03.1865
Ծննդավայրը: Աստապատ, Նախիջևան
Մահվան տարեթիվը: 25.09.1944
Մահվան վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Համառոտ տվյալներ:
Բանասեր, բանագետ, լեզվաբան, գրականագետ:

Կենսագրություն

Ծնվել է 1865թ. մարտի 17-ին Նախիջևանի Բաբեկի շրջանի Աստապատ գյուղում:

Կրթություն

 • 1882թ. ավարտել է Գևորգյան ճեմարանի դպրոցական բաժինը:
 • 1885թ. ավարտել է Գևորգյան ճեմարանի լսարանական բաժինը:
 • 1893-1898թթ. սովորել է Ենայի, Լայպցիգի, Բեռլինի, Փարիզի համալսարաններում:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1885-1887թթ. աշխատել է Գևորգյան ճեմարանում` իբրև գրադարանապետ և դպրոցական բաժնի դասատու:
 • 1887-1889թթ. Շուշվա թեմական դպրոցում դասավանդել է հայոց լեզու և գրականություն:
 • 1889-1893թթ. Թիֆլիսի Հովնանյան օրիորդաց դպրոցում ավանդել է հայոց լեզու և գրականություն:
 • 1891-1892թթ.՝ «Նոր դար» օրաթերթի ժամանակավոր խմբագիր:
 • 1898-1914թթ.՝ Հայոց հին և նոր գրականության դասախոս Գևորգյան ճեմարանի լսարանական բաժնում:
 • 1914-1919թթ. աշխատել է Թիֆլիսի Ներսիսյան և Հովնանյան դպրոցներում:
 • 1920-1922թթ. Հայաստանի Ռազմկոմի Գլխավոր շտաբում եղել է Ռազմկոմի անձնական քարտուղար:
 • 1922թ. Երևանի Ռազմական դպրոցում դասավանդել է հայոց լեզու:
 • 1923-1925թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի պատմագիտական ֆակուլտետի դեկան:
 • 1925-1930թթ. ՀԽՍՀ Գիտության և արվեստի ինստիտուտի խորհրդի նախագահ:
 • 1933թ.՝ ԿԳԿ-ի նախագահությանը կից ՀՍԽՀ բնակավայրերի անունների ճշտման և ձևավորման հանրապետական հանձնաժողովի նախագահ:

Ձեռքբերումներ

 • 1898թ.՝ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր:
 • 1924թ.՝ Կովկասյան կարմրադրոշ բանակի Ռազմահեղափոխական խորհրդին կից թարգմանչական հանձնաժողովի անդամ:
 • 1925-1931թթ.՝ ՀՍԽՀ և Անդրկովկասյան Կենտրոնական գործադիր կոմիտեի անդամ:
 • 1926թ.՝ պրոֆեսոր:
 • 1930-1936թթ.՝ Հայաստանի Կուլտուրայի պատմության, Պատմության և գրականության ինստիտուտների նախագահության անդամ:
 • 1935թ.՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր:
 • 1935թ.՝ գիտության վաստակավոր գործիչ:
 • 1939թ.՝ «Սասունցի Դավիթ» էպոսի 1000-ամյակի տոնակատարության հոբելյանական հանձնաժողովի անդամ:
 • 1940թ.՝ Հայկական ՍՍՌ Գերագույն խորհրդի պատվոգիր:
 • 1943թ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս:

Այլ

 • Կրել է Գիսավոր և Վարսամ ծածկանունները:
 • Մհեր Աբեղյանի և Սուրեն Աբեղյանի հայրն է:
 • Նրա լեզվաբանական շուրջ 200 աշխատություններում ուսումնասիրված են հայոց լեզվի գրեթե բոլոր բնագավառները: Դրանք վերաբերում են հայոց լեզվի ուղղագրությանը, հնչյունաբանությանը, բառագիտությանը, ձևաբանությանը, տաղաչափությանը: Նա գրել է նաև գրաբարի քերականություն, ուսումնասիրել միջին հայերենով գրված ժողովրդական ստեղծագործությունների լեզուն, կազմել բառարաններ և այլն:
 • Մ.Աբեղյանը զբաղվել է նաև հայ ժողովրդական բանահյուսությամբ: Նա հավաքել, ուսումնասիրել և հրատարակել է ժողովրդական բազմաթիվ ստեղծագործություններ: 1886թ. գրի է առել «Սասունցի Դավիթ» էպոսի պատումներից մեկը, և շարունակել վեպի պատումների հավաքման, ուսումնասիրման ու հրատարակման գործը:
 • Մ.Աբեղյանին հետաքրքրել են նաև հայ գրականության պատմության, հատկապես հայ հին և միջնադարյան գրականության խնդիրները: Նա գրել է մի շարք ուսումնասիրություններ հոգևոր երգերի` շարականների վերաբերյալ, Գրիգոր Նարեկացու և ուրիշ գրողների մասին:
 • «Հայոց հին գրականության պատմություն» երկհատոր կոթողային աշխատության մեկ հատորով տպագրվել է նաև ռուսերեն Մոսկվայում:
 • 1921թ. Հայաստանի Լուսժողկոմի հանձնարարությամբ պատրաստել է հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմի նախագիծը:
 • Մ.Աբեղյանը զբաղվել է նաև գրական-պատմական և ժողովրդական ստեղծագործությունների բնագրերի հրատարակման գործով:
 • Մելիք-Օհաևջանյաևի աշխատասիրությամբ իրագործել է «Աասնա ծռեր» հերոսավեպի պատումների գիտական հրատարակությունը:
 • 1908թ.՝ հետագայում վեպի նորանոր գրառումների հիման վրա ստեղծել «Սասնա ծռերի» դասական տեսությունը:
 • 1910թ. զբաղվել է հայ բանաստեղծության տաղաչափության հետագոտմամբ:
 • 1939թ. Արամ Ղանալանյանի և Գևոգ Աբովի աշխատակցությամբ կազմել է «Սասունցի Դավիթ» էպոսի համահավաք բնագիրը:
 • Աբեղյանի անունով են կոչվել ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտը և Երևանի № 3 դպրոցը:
 • Մ.Աբեղյանի բրոնզաձույլ կիսանդրին տեղադրված է ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի նախասրահում:

Նկարներ

Տեսանյութեր

Մատենագիտություն

 • Մանուկ Աբեղյան-երկեր մաս Ա:
 • Մանուկ Աբեղյան-երկեր մաս Բ:
 • Աբեղյան Մ., Հայ ժողովրդական հաւատալիքը:
 • Աբեղյան Մ., Դավիթ և Մհեր, պատում, 1889:
 • Աբեղյան Մ., Ազգային վեպ, ուսումնասիրություն, «Մուրճ» ամսագիր, 1889-1890:
 • Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի ուղղագրությունը, Թիֆլիս, 1892:
 • Աբեղյան Մ., Հայ ժողովրդական առասպելները Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ, Վաղարշապատ, 1899:
 • Աբեղյան Մ., Հայ վիպական բանահյուսություն:
 • Աբեղյան Մ., ժողովրդական խաղեր, Վաղարշապատ, 1904:
 • Աբեղյան Մ., Հայ ժողովրդական վեպը, Վաղար֊շապատ, 1908:
 • Աբեղյան Մ., Հին գուսանական-ժողովրդական երգեր, Երրան, 1931:
 • Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տաղաչափություն, 1933:
 • Աբեղյան Մ., Գուսանական ժողովրդական տաղեր, 1940:
 • Աբեղյան Մ., Աշխարհաբարի շարահյուսություն, Էջմիածին, 1912:
 • Աբեղյան Մ., Աշխարհաբարի քերականություն, Վաղարշապատ, 1906:
 • Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, 1931, 1965:
 • Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, Երևան, 1944:
 • Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 2, Երևան, 1946:

Տե՛ս նաև