Աբրահամյան Աշոտ Գարեգինի

Hayazg-ից
Աբրահամյան Աշոտ Գարեգինի
Абраамян Ашот Гарегинович
Abrahamyan Ashot.jpg
Անգլերեն: Abrahamyan Ashot
Հայերեն: Աբրահամյան Աշոտ Գարեգինի
Ծննդյան տարեթիվը: 31.01.1903
Ծննդավայրը: Ղուշչի, Հայաստան
Մահվան տարեթիվը: 31.04.1983
Մահվան վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Համառոտ տվյալներ:
Պատմաբան, աղբյուրագետ:

Կենսագրություն

Ծնվել է 1903թ. հունվարի 31-ին Հայաստանի Ղուշչի գյուղում (այժմ՝ Կեչուտ՝ ՀՀ Վայքի մարզում):

Կրթություն

 • Նախնական կրթությունն ստացել է Նախիջևանի հայկական դպրոցում:
 • 1916-1917թթ. սովորել է Գևորգյան ճեմարանում:
 • 1933թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) պատմատնտեսագիտական ֆակուլտետը:
 • 1937թ. ավարտել է Մոսկվայի ԽՍՀՄ Կենտգործկոմին կից ասպիրանտուրան:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1920-1926թթ. աշխատել է Վայոց ձորի Խաչիկ գյուղում՝ որպես հոգևոր հովիվ:
 • 1938թ.-ից, փոքր ընդմիջումներով, մինչև կյանքի վերջը, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում վարել է հայ ժողովրդի պատմության, աղբյուրագիտության և հնագրության դասընթացներ:
 • 1944-1949թթ.՝ ԵՊՀ հայ ժողովրդի պատմության ամբիոնի վարիչ:
 • 1968-1977թթ.՝ ԵՊՀ հնագտիտության և ազգագրության ամբիոնի վարիչ:
 • 1944թ., 1949-1954թթ.՝ «Էջմիածին» ամսագրի խմբագիր:

Ձեռքբերումներ

 • 1943թ.՝ պատմական գիտությունների դոկտոր:
 • 1944թ.՝ պրոֆեսոր:
 • 1961թ.՝ ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ:
 • Մարտական գերազանցության մեդալ:
 • Աշխատանքային գերազանցության մեդալ:
 • ՀԽՍՀ ԳԽ պատվոգրեր:

Այլ

 • Նրա գրչին են պատկանում շուրջ 250 հոդված, երկու տասնյակից ավելի մենագրություններ:
 • Աշխատությունները վերաբերում են հայ գրչությանը, հնագրությանը, հայ ազգային ազատագրական շարժման պատմությանը, հայ գաղթավայրերի պատմությանը և այլն:
 • Կազմել և հրատարակել է Անանիա Շիրակացու, Հովհաննես Իմաստասերի և Զենոբ Գլակի մատենագրությունները:
 • Ա. Աբրահամյանը ծավալել է նաև հասարակական ակտիվ գործունեություն: 1944թ. պետական հատուկ հանձնարարությամբ գործուղվել է Իրան, Իրաք, Լիբանան, Պաղեստին, Եգիպտոս սփյուռքահայության շրջանում հանգանակություն կազմակերպելու, «Սասունցի Դավիթ» տանկային շարասյունն ստեղծելու համար: 1945-1946թթ. մեծ աշխատանք է տարել Մերձավոր Արևելքի երկրներում հայրենադարձությ ունը կազմակերպելու գործում:
 • Ա.Աբրահամյանը գիտական զեկուցումներով հանդես է եկել միջսզգային և միութենական գիտաժողովներում (Դելի, Պրահա, Մոսկվա, Թբիլիսի, Բաքու և այլ):

Մատենագիտություն

 • Աբրահամյան Ա.Գ., Մի էջ Անդրկովկասի ժողովուրդների և հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից, Ե., 1953:
 • Աբրահամյան Ա.Գ., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, հտ. 1—2, Ե., 1964—1967:
 • Աբրահամյան Ա.Գ., Հայոց գիր և գրչություն, 1973:
 • Աբրահամյան Ա.Գ., Հայկական ծածկագրություն, 1978:
 • Աբրահամյան Ա.Գ., Իսրայել Օրի, 1978:
 • Աբրահամյան Ա.Գ., Նախամաշտոցյան հայ գիր և գրչություն, 1982:
 • Абраамян А.Г., Армянская криптография , 313 c. ил. 25 см., Ер., Изд-во Ерев. ун-та 1978.
 • Абраамян А.Г., Гладзорский университет : Крат. очерк / А. Абраамян, 86 с. 8 л. ил. 22 см, Ер., Айастан 1983.
 • Абраамян А.Г., Гладзорский университет - 700 / А. Г. Абрамян, 183 с. ил., факс., 3 л. ил. 20 см, Ер., Изд-во Ерев. ун-та 1983.
 • Абраамян А.Г., Хрестоматия по истории армянского народа / [Сост. П. О. Оганесян, А. Г. Абрамян ; Под ред. Г. Х. Саркисяна, Л. А. Хуршудян], 21 см., Ер., Изд-во Ерев. ун-та 1981-, 1982.
 • Абраамян А.Г., Анания Ширакаци. Ереванский ун-т, 1970. 176 с. — Авт.: А. Г. Абрамян и Г. Б. Петросян.
 • Абраамян А.Г., Дешифровка надписей кавказских агван. Ереван, «Митк», 1964. 95 с. — (Резюме на арм. и англ. яз.).
 • Абраамян А.Г., Мовсес Хоренаци. Ереван, «Айпетрат», 1962. 83 с. (Арм. историографы). — То же: 1959. 76 с. — На арм. яз.
 • Abrahamyan F.G., Short History of Armenian Diaspora 1964, 1967.
 • Абраамян А.Г., Крестьянское движение в Сисакане в X в. — «Ист. записки», 3. М., 1938, с. 54—71.
 • Абраамян А.Г., К вопросу об авторстве «Географии», приписываемой Мовсесу Хоренаци. Ереван, Арм. ФАН СССР, 1940. 124 с. — На рам. яз. — Резюме на рус. яз.
 • Абраамян А.Г., Текст и исследование. — В кн.: Космография и теория календарей армянского ученого VII в. Анании Ширакаци. Ереван, Армгосиздат, 1940. XXX. 95 с. — На арм. яз.
 • Абраамян А.Г., Роль Мадраса (Индия) в освободительном движении армянского народа. — «Эчмиадзин», Ереван, 1947, № 5—6, с. 43—54.— На арм. яз.
 • Абраамян А.Г., История армянского письма и письменности. Ереван, «Айпетрат», 1959. 415 с. — На арм. яз.
 • Абраамян А.Г., Рукописные сокровища Матенадарана. Ереван, «Айпетрат», 1959. 107 с. — То же: На арм. яз.
 • Абраамян А.Г., Армянское письмо и письменность. Ереванский гос. ун-т, 1973. 371 с. — На арм. яз.
 • Абраамян А.Г., Докт. дисс: Армянский ученый VII в. Анания Ширакаци. Ереван, 1944. 419 л. («Матенадаран»).

Տե՛ս նաև