Changes

Աբեղյան Մանուկ Խաչատուրի

Ավելացվել է 449 բայտ, 10:31, 13 Հուլիսի 2014
Առանց խմբագրման ամփոփման
*Եղել է Երևանի համալսարանի հիմնադիր դասախոսներից:
*1923-1925թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի պատմագիտական ֆակուլտետի դեկան:
 
*1889-1890թթ.՝ կատարել առաջին մասնագիտական հետազոտությունը:
*1908թ.՝ հետագայում վեպի նորանոր գրառումների հիման վրա ստեղծել «Սասնա ծռերի» դասական տեսությունը:
*Մ.Աբեղյանը զբաղվել է նաև հայ ժողովրդական բանահյուսությամբ: Նա հավաքել, ուսումնասիրել և հրատարակել է ժողովրդական բազմաթիվ ստեղծագործություններ: 1886թ. գրի է առել «Սասունցի Դավիթ» էպոսի պատումներից մեկը, և շարունակել վեպի պատումների հավաքման, ուսումնասիրման ու հրատարակման գործը:
*Մ.Աբեղյանին հետաքրքրել են նաև հայ գրականության պատմության, հատկապես հայ հին և միջնադարյան գրականության խնդիրները: Նա գրել է մի շարք ուսումնասիրություններ հոգևոր երգերի` շարականների վերաբերյալ, Գրիգոր Նարեկացու և ուրիշ գրողների մասին:
*«Հայոց հին գրականության պատմություն» երկհատոր կոթողային աշխատության մեկ հատորով տպագրվել է նաև ռուսերեն Մոսկվայում:*Մ.Աբեղյանը զբաղվել է նաև գրական-պատմական և ժողովրդական ստեղծագործությունների բնագրերի հրատարակման գործով:
*Աբեղյանի անունով են կոչվել ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտը և Երևանի № 3 դպրոցը:
*Աբեղյանի անվան հետ է կապվում դասական հայագիտության նոր փուլի զարգացումը:
*Հայ նոր բանագիտության հիմնադիրն Է:
*Վերականգնել է հայ հին առասպելաբանության և ժողովրդական հավատալիքների ամբողջական համակարգը և հիմք դրել հայ առասպելաբանության գիտական նոր տեսությանը:
*Մելիք-Օհաևջանյաևի աշխատասիրությամբ իրագործել է «Աասնա ծռեր» հերոսավեպի պատումների գիտական հրատարակությունը:
*Աբեղյան Մ., Աշխարհաբարի քերականություն, Վաղարշապատ, 1906:
*Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, 1931, 1965:
*Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, Երևան, 1944:*Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 2, Երևան, 1946:
=Տե՛ս նաև=
*Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան: Երկու հատորով), ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ, Երևան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005
*Հարությունյան Ս., Մանուկ Աբեղյան, Ե., 1970:
*Մանուկ Խաչատուրի Աբեղյան (կենսամատենագիտություն), Ե., 1963:
 
[[Category:Բանասերներ]] [[Category:Գրականագետներ]] [[Category:Լեզվաբաններ]]
8804
edits

Նավարկման ցանկ