Changes

Աբեղյան Մանուկ Խաչատուրի

Ավելացվել է 1740 բայտ, 10:18, 13 Հուլիսի 2014
Առանց խմբագրման ամփոփման
==Աշխատանքային գործունեություն==
*1898-1914թթ. աշխատել է էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում որպես ուսուցիչ:
*1914-1919թթ. աշխատել է Թիֆլիսի Ներսիսյան և Հովնանյան դպրոցներում:
*Եղել է Երևանի համալսարանի հիմնադիր դասախոսներից:
*1886թ1923-1925թթ. գրառել է «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի մոկաց նոր տարբերակը՝ Երևանի պետական համալսարանի պատմագիտական ֆակուլտետի դեկան:  
*1889-1890թթ.՝ կատարել առաջին մասնագիտական հետազոտությունը:
*1908թ.՝ հետագայում վեպի նորանոր գրառումների հիման վրա ստեղծել «Սասնա ծռերի» դասական տեսությունը:
*1910թ. զբաղվել է հայ բանաստեղծության տաղաչափության հետագոտմամբ:
*1923-1925թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի պատմագիտական ֆակուլտետի դեկան:
*1939թ. Արամ Ղանալանյանի և Գևոգ Աբովի աշխատակցությամբ կազմել է «Սասունցի Դավիթ» էպոսի համահավաք բնագիրը:
==Այլ==
*[http://am.hayazg.info/Աբեղյան_Մհեր_Մանուկի Մհեր Աբեղյանի] և [http://am.hayazg.info/Աբեղյան_Սուրեն_Մանուկի Սուրեն Աբեղյանի] հայրն է:
*Նրա լեզվաբանական շուրջ 200 աշխատություններում ուսումնասիրված են հայոց լեզվի գրեթե բոլոր բնագավառները: Դրանք վերաբերում են հայոց լեզվի ուղղագրությանը, հնչյունաբանությանը, բառագիտությանը, ձևաբանությանը, տաղաչափությանը: Նա գրել է նաև գրաբարի քերականություն, ուսումնասիրել միջին հայերենով գրված ժողովրդական ստեղծագործությունների լեզուն, կազմել բառարաններ և այլն:
*Մ.Աբեղյանը զբաղվել է նաև հայ ժողովրդական բանահյուսությամբ: Նա հավաքել, ուսումնասիրել և հրատարակել է ժողովրդական բազմաթիվ ստեղծագործություններ: 1886թ. գրի է առել «Սասունցի Դավիթ» էպոսի պատումներից մեկը, և շարունակել վեպի պատումների հավաքման, ուսումնասիրման ու հրատարակման գործը:
 
*Աբեղյանի անունով են կոչվել ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտը և Երևանի № 3 դպրոցը:
*Աբեղյանի անվան հետ է կապվում դասական հայագիտության նոր փուլի զարգացումը:
*[http://serials.flib.sci.am/Founders/Manuk%20Abexyan-%20h.2/book/index.html#page/14/mode/2up Մանուկ Աբեղյան-երկեր մաս Բ:]
*Աբեղյան Մ., Հայ ժողովրդական հաւատալիքը:
*Աբեղյան Մ., Հայ ժողովրդական առասպելները Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ«Հայոց պատմության» մեջ, Վաղարշապատ, 1899:
*Աբեղյան Մ., Հայ վիպական բանահյուսություն:
*Աբեղյան Մ., ժողովրդական խաղեր, Վաղարշապատ, 1904:
*Աբեղյան Մ., Հայ ժողովրդական վեպը, Վաղար֊շապատ, 1908:
*Աբեղյան Մ., Հին գուսանական-ժողովրդական երգեր, Երրան, 1931:
*Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տաղաչափություն, 1933:
*Աբեղյան Մ., Գուսանական ժողովրդական տաղեր, 1940:
*Աբեղյան Մ., Աշխարհաբարի շարահյուսություն, Էջմիածին, 1912:*Աբեղյան Մ., Աշխարհաբարի քերականություն, Վաղարշապատ, 1906:*Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, 1931, 1965:  
=Տե՛ս նաև=
8804
edits

Նավարկման ցանկ