Changes

Գրիգոր Գ Պահլավունի

Ավելացվել է 110 բայտ, 10:52, 9 Հոկտեմբերի 2015
Առանց խմբագրման ամփոփման
*Գրիգոր Գ Պահլավունու հանձնարարությամբ է Սամվել Անեցին գրել իր «Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց» ժամանակագրությունը, Ներսես Շնորհալին՝ իր մի շարք երկերը:
*Իր կաթողիկոսության վերջին տարիներին` Գրիգոր Գ Պահլավունի Հայրապետը տկար վիճակում էր, և կաթողիկոսական բոլոր գործերը վարում էր Ներսես Շնորհալին: 1166թ. սկզբներին Գրիգոր Կաթողիկոսի վիճակն ավելի վատացավ և նա զգալով իր մոտալուտ վախճանը` Հռոմկլայում ժողով է գումարում, որն աթոռակից կաթողիկոս է ընտրում Ներսես Շնորհալուն։ Ներսեսի կաթողիկոսական օծումը տեղի է ունենում 1166թ. ապրիլի 17-ին` Ծաղկազարդի օրը: Աթոռակից կաթողիկոսի ձեռնադրությունից երեք ամիս անց Գրիգոր Գ Պահլավունին կնքում է իր մահկանացուն:
*Կաթողիկոսական գահին նրան հաջորդել է [http://am.hayazg.info/%D5%86%D5%A5%D6%80%D5%BD%D5%A5%D5%BD_%D5%87%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%AC%D5%AB Ներսես Դ Կլայեցին (Ներսես Շնորհալի)]:
=Տե՛ս նաև=
8804
edits

Նավարկման ցանկ