User group rights

The following is a list of user groups defined on this wiki, with their associated access rights. There may be additional information about individual rights.

Legend:

 • Granted right
 • Revoked right
GroupRights
(բոլոր)
 • API գրի օգտագործումը (writeapi)
 • Create pages (which are not discussion pages) (createpage)
 • Edit your own preferences (editmyoptions)
 • Edit your own private data (e.g. email address, real name) (editmyprivateinfo)
 • Edit your own user CSS files (editmyusercss)
 • Edit your own user JavaScript files (editmyuserjs)
 • Edit your own watchlist. Note some actions will still add pages even without this right. (editmywatchlist)
 • View "Խմբագրել" tab for pages editable by form (viewedittab)
 • View your own private data (e.g. email address, real name) (viewmyprivateinfo)
 • View your own watchlist (viewmywatchlist)
 • Դիտել էջեր (read)
 • Ստեղծել քննարկման էջեր (createtalk)
Ավտովավերացված մասնակիցներ
 • Edit pages protected as "Պաշտպանել նոր և չգրանցված մասնակիցներից" (editsemiprotected)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
Բոտեր
(անդամների ցանկ)
 • API գրի օգտագործումը (writeapi)
 • Be treated as an automated process (bot)
 • Edit pages protected as "Պաշտպանել նոր և չգրանցված մասնակիցներից" (editsemiprotected)
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • Not have minor edits to discussion pages trigger the new messages prompt (nominornewtalk)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • Էջը վերանավանելիս վերահղում չթողնել (suppressredirect)
Բյուրոկրատներ
(անդամների ցանկ)
 • Edit all user rights (userrights)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
Ադմիններ
(անդամների ցանկ)
 • Block a user from sending email (blockemail)
 • Block other users from editing (block)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Change protection levels and edit cascade-protected pages (protect)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Delete pages with large histories (bigdelete)
 • Edit other users' CSS files (editusercss)
 • Edit other users' JavaScript files (edituserjs)
 • Edit pages protected as "Միայն ադմինիստրատորներ" (editprotected)
 • Edit pages protected as "Պաշտպանել նոր և չգրանցված մասնակիցներից" (editsemiprotected)
 • Edit restricted form fields (editrestrictedfields)
 • Edit the user interface (editinterface)
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Import pages from a file upload (importupload)
 • Import pages from other wikis (import)
 • Mark others' edits as patrolled (patrol)
 • Mark rolled-back edits as bot edits (markbotedits)
 • Merge the history of pages (mergehistory)
 • Move category pages (move-categorypages)
 • Move root user pages (move-rootuserpages)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Override files on the shared media repository locally (reupload-shared)
 • Overwrite existing files (reupload)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Search deleted pages (browsearchive)
 • Unblock oneself (unblockself)
 • Undelete a page (undelete)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • View a list of unwatched pages (unwatchedpages)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • dpl_param_delete_rules (dpl_param_delete_rules)
 • dpl_param_update_rules (dpl_param_update_rules)
 • Արագ հետ գլորել տվյալ էջը վերջին անգամ խմբագրած մասնակցի խմբագրումները (rollback)
 • Էջերի ջնջում (delete)
 • Էջը վերանավանելիս վերահղում չթողնել (suppressredirect)
 • Նիշքերի բեռնում (upload)
 • Ստեղծել նոր մասնակցային հաշիվներ (createaccount)
 • Վերանվանել էջը (move)
 • Վերանվանել էջն իր ենթաէջերով (move-subpages)
 • Վերանվանել նիշքեր (movefile)
Մասնակիցներ
(անդամների ցանկ)
 • API գրի օգտագործումը (writeapi)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Create new semantic classes (createclass)
 • Create pages (which are not discussion pages) (createpage)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Move category pages (move-categorypages)
 • Move root user pages (move-rootuserpages)
 • Override files on the shared media repository locally (reupload-shared)
 • Overwrite existing files (reupload)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Purge the site cache for a page without confirmation (purge)
 • Send email to other users (sendemail)
 • Դիտել էջեր (read)
 • Խմբագրել էջեր (edit)
 • Նիշքերի բեռնում (upload)
 • Նշել խմբագրումը որպես ստուգված (minoredit)
 • Ստեղծել քննարկման էջեր (createtalk)
 • Վերանվանել էջը (move)
 • Վերանվանել էջն իր ենթաէջերով (move-subpages)
 • Վերանվանել նիշքեր (movefile)

Namespace restrictions

NamespaceRight(s) allowing user to edit
MediaWiki
 • Edit the user interface (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)