Արգելափակված IP-հասցեները և մասնակիցները

Արգելափակված մասնակցի որոնում
Timestamp Target Expires Blocking admin Block parameters Reason
20:21, 14 Դեկտեմբերի 2016 Zarbabyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
15:39, 30 Սեպտեմբերի 2016 EMkrtumyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, էլ-փոստը արգելափակված, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
15:38, 30 Սեպտեմբերի 2016 EDadayan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, էլ-փոստը արգելափակված, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:29, 21 Սեպտեմբերի 2016 Zkostanyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:29, 21 Սեպտեմբերի 2016 Snersesyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:29, 21 Սեպտեմբերի 2016 VKostanyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:29, 21 Սեպտեմբերի 2016 SPetrosyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:28, 21 Սեպտեմբերի 2016 Pisaghyulian (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:28, 21 Սեպտեմբերի 2016 Nvardanyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:28, 21 Սեպտեմբերի 2016 Nmeliqyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:27, 21 Սեպտեմբերի 2016 Nhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:26, 21 Սեպտեմբերի 2016 MAsatryan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:26, 21 Սեպտեմբերի 2016 Lilit555007 (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:25, 21 Սեպտեմբերի 2016 Haghakhanyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:24, 21 Սեպտեմբերի 2016 Elen.parsamian (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:24, 21 Սեպտեմբերի 2016 G.Nadaryan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:24, 21 Սեպտեմբերի 2016 GTigranyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:24, 21 Սեպտեմբերի 2016 HSirunyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:23, 21 Սեպտեմբերի 2016 Ebojukyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:22, 21 Սեպտեմբերի 2016 Aabrahamyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:21, 21 Սեպտեմբերի 2016 AniZakaryan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
20:21, 21 Սեպտեմբերի 2016 Anushik631331 (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
15:03, 12 Հունվարի 2015 AHunanyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
13:47, 23 Դեկտեմբերի 2014 AniZaqaryan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, էլ-փոստը արգելափակված, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը  
13:18, 1 Փետրվարի 2014 SNersEsyan (քննարկում | ներդրում) ընդմիշտ Mhovhannisyan (քննարկում | ներդրում) մասնակցային հաշվի ստեղծումը արգելափակված է, ավտոմատ արգելափակումը անջատված է, չի կարող խմբագրել իր քննարկման էջը