Դանիելյան Կարինե Սուրենի

Hayazg-ից
Դանիելյան Կարինե Սուրենի
Даниелян Карине Суреновна
414.jpg
Անգլերեն: Danielyan Karine
Հայերեն: Դանիելյան Կարինե Սուրենի
Ծննդյան տարեթիվը: 09.06.1947
Ծննդավայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Համառոտ տվյալներ:
Բնապահպանության բնագավառի գիտնական, հայ հասարակական, քաղաքական և պետական գործիչ:


Կենսագրություն

Ծնվել է 1947թ. հունիսի 9-ին Հարաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում:

Կրթություն

1953 - 1964 թթ.` Ա.Պուշկինի անվ. դպրոց (ավարտել է գերազանց):

1970թ. ավարտել է ԵՊՀ:

1971-1974 թթ.` ասպիրանտուրա ԳԱԱ-ում:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1976-1980թթ.` ԳԱԱ Էքսպերիմենտալ կենսաբանության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող:
 • 1980թ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ նախագահությանն առընթեր կենսոլոլորտի հիմնահարցերով գիտական խորհրդի քարտուղար:
 • 1980-1985թթ.` ԳԱԱ Կենսոլորտի հիմնախնդիրների գիտական խորհրդի գիտական քարտուղար և ԵՊՀ դասախոս:
 • 1985-1990թթ.` ՀԽՀ Կառավարության առընթեր Գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի ինստիտուտի վարչության պետ:
 • 1990-1991թթ.` Երևան քաղաքի փոխքաղաքապետ` բնապահպանության և առողջապահության գծով:
 • 1991-1994թթ.՝ ՀՀ բնապահպանության նախարար:
 • 1994թ.՝ ԵՊՀ ավագ գիտաշխատող:
 • 1994-1996թթ.` ԵՊՀ դոկտորանտ:
 • 1994թ.` ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի փորձագետ:
 • 1996թ.` ՄԱԿ-ի բնապահպանության ծրագրի փորձագետ:
 • 1998թ.-ից կազմակերպել և ղեկավարում է Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ընկերակցությունը:
 • 2001թ.-ից ղեկավարում է ՄԱԿ-ի բնապահպանության ծրագրի ազգային կոմիտեն:
 • 2002թ.` «ՀՀայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման հայեցակարգ» հեղինակային խմբի ղեկավար:

Ձեռքբերումներ

 • 1975թ.` կենսաբանական գիտությունների թեկնածու:
 • 1996թ.՝ Միջազգային էկոլոգիական ակադեմիայի անդամ:
 • 1996թ.` ԵՊՀ դոցենտ:
 • 2000թ.՝ աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր:
 • 2010թ.` պրոֆեսոր:

Այլ

 • Մշակել է Հայաստանի առաջին էկոլոգիայի համալիր ծրագիրը:
 • Վարել է Սևանա լճի առաջին համամիութենական բնապահպանության ծրագիրը:
 • Շուրջ 270 գիտական հոդվածների և մենագրությունների հեղինակ է:
 • Տիրապետում է մի շարք լեզուների:

Նկարներ

Տեսանյութեր

Հրապարակումներ մամուլում

Մատենագիտություն

 • Даниелян К. С., ГЕО Раздан. Оценка состояния окружающей среды города Раздан с 2005 по 2008гг. (русск., арм.) | UNEP GRID Arendal, ENVSEC, Ассоциация "За УЧР", Ереван, 2009, 75 с. (համահեղինակ).
 • Даниелян К. С., ГЕО Гюмри. Оценка состояния окружающей среды города Гюмри с 2005 по 2008гг. (русск., арм.) | UNEP GRID Arendal, ENVSEC, Ассоциация "За УЧР", Ереван, 2009, 76 с.(համահեղինակ).
 • Դանիելյան Կ. Ս., Կայուն զարգացման տեսությունն ու պրակտիկան. համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը | Դասագիրք, Երևան, Լուսակն, 2008, էջ 87:
 • Даниелян К. С., Ереван на пути к «зоне экологического бедствия» | Монография, Ереван, 2008.(համահեղինակ).
 • Даниелян К. С., Устойчивое производство и потребление в странах ВЕКЦА | Монография, Киев, 2008.
 • Դանիելյան Կ. Ս., Geo Yerevan. Assessment Of The Local Environmental Conditions. 2004-2006 (Summary) | Երևան, 2007, 31 էջ (համահեղինակ):
 • Դանիելյան Կ. Ս., Կայուն զարգացման գործընթացը տեղական մակարդակում` միջազգային փորձը, հիմնախնդիրները և հեռանկարները | Երևան, 2006, 72 էջ (համահեղինակ):
 • Դանիելյան Կ. Ս., Կայուն զարգացման գործընթացը տեղական մակարդակում` միջազգային փորձը, հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2006, 70 էջ(համահեղինակ):
 • Դանիելյան Կ. Ս., Экологическая безопасность как фактор устойчивого региона и мира | Լ.Վալեսյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու:
 • Даниелян К. С., Хартия Земли – этический кодекс теории и практики устойчивого развития | Хартия Земли - ориентир в глобальной этике для устойчивого будущего. Ассоциация «За УЧР» /UNEPCom, Earth Charter International, Ереван, «Лусакн», 2010, стр. 4-6 (арм.) и 41-43.
 • Даниелян К., С., Зеленая экономика в интересах экологической безопасности | Вестник МАНЭБ, Санкт-Петербург, том 15, N5, вып.2, стр.25-31, 2010.
 • Դանիելյան Կ. Ս., Լրացումներ «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում: Փորձագիտական կարծիք | ԱԺ Քաղաքական ուժերի օրենսդրական գործունեության մոնիտորինգ, ԲՀԻՕՀ-Հայաստան, Երևան, 2009, էջ 34-39:
 • Դանիելյան Կ. Ս., Բրետոն-Վուդն իրեն չարդարացրեց. համակարգային փոփոխություններն անհրաժեշտությունն են | Տեսակետ, ՄԻԺԻ, N 29, 2009, էջ 40-43:
 • Даниелян К. С., Процесс “GEO-cities” в Армении: приобретенный опыт, выявленные проблемы, возможные перспективы | "Кавказский географический журнал", N 10, 2009, г.Тбилиси, стр. 153–157(համահեղինակ).
 • Danielyan K. S., Opposition of the Economy and Ecology or Passage to the Sustainable Development? | Green Economist Magazine, London, N 3, 2009()
 • Даниелян К., Предисловие редактора | Сб. статей «Проблема техутского месторож-дения» WWF, Ассоциация «За УЧР» Ереван, 2008, стр.4-9.
 • Даниелян К. С., «Быстрые деньги» или устойчивое развитие? Проблема Техута в общем контексте развития страны | Сб. статей «Проблема Техутского месторождения» WWF, Ассоци-ация «За УЧР», Ереван, 2008, 10-21(арм.) и 63-74 (русск)
 • Даниелян К. С., Предисловие редактора | Материалы научно-практической конференции «Некоторые приоритетные экологические проблемы Армении в контексте принятых международных обязательств», Ереван, 28 мая, 2008, стр. 5-8
 • Даниелян К. С., Некоторые оценки процесса выполнения плана действий РА в рамках политики Европейского добрососедства (аспекты охраны окружающей среды и устойчивого развития) | Материалы научно-практической конференции «Некоторые приоритетные экологические проблемы Армении в контексте принятых международных обязательств», Ереван, 28 мая, 2008, стр. 71-76 .
 • Դանիելյան Կ. Ս., «Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների էկոլոգիական ռազմա-վարության» իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում | Հայաստանի որոշ առաջնահերթ:
 • Դանիելյան Կ. Ս., «Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների էկոլոգիական ռազմա-վարության» իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում | Հայաստանի որոշ առաջնահերթ բնապահպանական հիմնախնդիրները ընդունված միջազգային պարտավորությունների համատեքստում /Գիտապրակտիկ գիտաժողովի նյութեր/, 28 մայիսի, 2008, էջ 101-111(համահեղինակ):
 • Даниелян К. С., Предисловие | Мариетта Карапетян «Природа и этика», ЕГУ, Ереван, 2008.
 • Դանիելյան Կ. Ս., Հասարակություն - բնություն փոխհարաբերություններ. Հայաստանի բնապահպանությունը ազգային անվտանգության ռազմավարության համատեքստում | «Հայկական բանակ» 2-3, ՀՀ պաշտպանության բարեփոխումներ. իրավական առումներ, 2008., էջ 161-174(համահեղինակ):
 • Դանիելյան Կ. Ս., Առեղծվածային որոշում Սևանա լճից լրացուցիչ ջրառի վերաբերյալ | Տեղեկագիր «Հանրային ձայն Ազգային ժողովում», N 4, 2008, էջ 13-15:
 • Даниелян К. С., Проблема восстановления экологического баланса озера Севан | Материалы "Международного Водного форума: Диалог стран Центральной Азии и Кавказа по обсуждению водного сотрудничества и долгосрочных решений по водопользованию и водосбережению", Астана, 14-16 июля 2008, Бишкек, 2008, с. 34-36(համահեղինակ).
 • Դանիելյան Կ. Ս., Основные антропогенные экологические конфликты в бассейне озера Севан | Հայաստանի որոշ առաջնահերթ բնապահպանական հիմնախնդիրները ընդունված միջազգային պարտավորությունների համատեքստում, գիտակիրառական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2008, 13 էջ(համահեղինակ):
 • Դանիելյան Կ. Ս., Խմբագրի նախաբան ևԿայուն զարգացման համաշխարհային և հայաստանյան արդի գործընթացները (վերլուծական տեղեկատվություն) | Հարցաշար և ՀՀ նախագահի թեկնածուների պատասխաններ կայուն զարգացման համատեքստում, Երևան, 2008, 3, էջ 53-55:
 • Դանիելյան Կ. Ս., Состояние окружающей среды г.Еревана: доклад за 2004-2005 гг. | Երևան, 2006, 108 էջ,(զեկույցի պատասխանատու խմբագիր, համահեղինակ), ընդամենը`25 համահեղինակ:
 • Даниелян К. С., Состояние окружающей среды г. Еревана | Доклад за 2004-2005гг. UNEP GRID Arendal, Ассоциация "За УЧР", 2006, 107с.
 • Danielyan K. S., The culture of living in the seismo active zone as the one of preconditions of sustainable development | Abstr. Of papers of the V General Assembly of Asian seismological commission, Yerevan, 2004.

Տե՛ս նաև

 • Ով ով է. հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով), ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,ն Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ. 1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
 • Դանիելյան Կ., լուրեր Հայաստանից: