Գրիգոր Սկևռացի

Hayazg-ից
Գրիգոր Սկևռացի
Григор Скевраци
Boy.jpg
Այլ անուններ: Լամբրոնացի
Անգլերեն: Grigor Skevratsi
Հայերեն: Գրիգոր Սկևռացի
Ծննդյան տարեթիվը: 1160/1170
Ծննդավայրը: Լամբրոն, Կիլիկիա
Մահվան տարեթիվը: 1230
Համառոտ տվյալներ:
Բանաստեղծ, մատենագիր:

Կենսագրություն

Ծնվել է մոտ 1160/1170-ական թթ. Կիլիկիայի Լամբրոն ամրոցում:

Մահացել է մոտ 1230-ական թթ.:

Կրթություն

 • Սովորել է Կիլիկիայի վանական դպրոցներում:
 • Աշակերտել է Ներսես Լամբրոնացուն:

Աշխատանքային գործունեություն

 • Եղել է Սկևռա վանքի ուսուցիչ և վանահայր:
 • Եղել է Լևոն Բ թագավորի թարգմանիչը, խորհրդատուն ու խոստովանահայրը:

Այլ

 • Լևոն Բ թագավորի առաջարկությամբ հունարենից հայերեն է թարգմանել Նիկիայի արքեպիսկոպոս Հովհաննեսի Թուղթը (1203)՝ ուղղված Զաքարիա Ա Ձագեցի կաթողիկոսին:
 • Գրել է ներբողներ, ճառեր:
 • Արժեքավոր են «Ճառն ի Յարութիւն Քրիստոսի» և Եսայի մարգարեի «Տէր ո՞ հաւատաց» խոսքի էությանն ու մեկնաբանությանը նվիրված ճառերը:
 • «Արեգականն արդարութեան» սզկբնատողով, հայերենի այբբենական կարգով գրված շարականում անդրադարձել է Հովհաննես Մկրտչի ծննդին, կյանքին և գործունեությանը:
 • Գրիգոր Սկևռացուն է վերագրվել Ավագրի «Լուսաւոր պատերազմ» երկի մեկնաբանությունը:
 • Ներսես լամբրոնեցու հանձնարարությամբ կատարել է Սաղմոսների մեկնաբանության հայերեն թարգմանություն:
 • Նպաստել է հայկական երաժշտաբանաստեղծական մասնագիտացված արվեստի զարգացմանը:

Նկարներ

Մատենագիտություն

 • Գրիգոր Սկևռացի, Գիրք աղօթից, ԿՊ, 1742:
 • Գրիգոր Սկևռացի, Ներբողեան ի սուրբն Ներսէս Լամբրոնացի, տե՛ս Սոփերք հայկականք, հ. 15, Վնտ., 1854:
 • Գրիգոր Սկևռացի, Բան գովեստի պատմագրաբար յաղագս ծննդեան, քաղաքավարութեան և վերափոխման ամենասուրբ կուսին, ասացեալ ի Գրիգոէ Մենավորէք, ներբող:
 • Գրիգոր Սկևռացի, Պատմութիւն վարուց սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի, ճառ:
 • Գրիգոր Սկևռացի, Վարք Գրիգորի Նարեկացւոյ, ճառ:

Տե՛ս նաև