Գրիգորյան Կառլեն Վաղարշակի

Hayazg-ից
Գրիգորյան Կառլեն Վաղարշակի
Григорян Карлен Вагаршакович
Grigoryan Karlen.jpg
Անգլերեն: Grigoryan Karlen
Հայերեն: Գրիգորյան Կառլեն Վաղարշակի
Ծննդյան տարեթիվը: 01.06.1946
Ծննդավայրը: Խոզնավար, Հայաստանի Հանրապետություն
Համառոտ տվյալներ:
Կենսաբան-էկոլոգ:


Կենսագրություն

Ծնվել է 1946թ. հունիսի 1-ին Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղում:

Կրթություն

 • 1971թ. ավարտել է ԵՊՀ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1971թ.-ից աշխաել է ԵՊՀ Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում:
  • 1997թ.-ից՝ վարիչ:
 • 1991-1992թթ.՝ ԵՊՀ գիտաշխատող:
 • 1992-1997թթ.՝ ԵՊՀ Գիտական խմբի ղեկավար:
 • 1993-1995թթ. մասնակցել է ՀՀ շրջակա միջավայրի պահպանության համալիր ծրագրի և բնական պաշարների նպատակահարմար օգտագործման միջոցառումների մշակման աշխատանքներին:
 • 2002թ.-ից՝ «Օիկոս» ՀԿ-ի ղեկավար:

Ձեռքբերումներ

 • 1990թ.՝ կենսաբանական գիտությունների դոկտոր:
 • 1997թ.՝ պրոֆեսոր:
 • ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդորէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի մասնագիտական 035 Խորհրդի անդամ:
 • ԵՊՀ ոսկե մեդալ:

Այլ

 • Աշխատանքները վերաբերում են տեխնածին աղտոտվածության պայմաններում էկոհամակարգերի բաղադրիչների (հող, ջուր, բույս) էկոլոգիական գնահատման հարցերին:

Մատենագիտություն

 • Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Հ.Գ. Ժամհարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Հ.Ս. Մովսեսյան, Գ.Պ. Փիրումյան, Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ | Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ:
 • Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Գրիգորյան Կ.Վ., Թռչունյան Ա.Հ., Ներկարարյան Ա.Վ., Սևոյան Գ.Գ., Վարդևանյան Պ.Հ., Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ:
 • Կ.Վ. Գրիգորյան, Հ.Ս. Մովսեսյան, Ֆերմենտների ակտիվությունը որպես ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի ախտորոշիչ ցուցանիշ | Երևանի պետ. համալս. Հրատ., 2008, 28 էջ:
 • Կառլեն Վաղարշակի Գրիգորյան, Ալեքսանդր Հրանտի Եսայան, Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան, Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն | Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
 • Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Կ.Կ. Գրիգորյան, Հ.Գ. Ժամհարյան, Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ | Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ:
 • Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան, Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ:
 • Գրիգորյան Կ., Պիպոյան Ս., Ստեփանյան Ք., Պետրոսյան Ռ., Ղուկասյան Գ., Ավանեսյան Լ., Ասատրյան Լ., Կիրակոսյան Լ., Հարութունյան Դ., «Էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայի ծրագիր միջին մասնագիտական կրթության մասնագետների համար | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 25.05.2004թ. N361-Ա/Ք հրամանով, Երևան, 2004 թ.16 էջ:

Հոդվածներ

Թեզիսներ

 • A.A. Danielyan, K.V. Grigoryan, The problem of environmental pollution with chlorinated pesticides in developing countries | International Congress of Young Scientists,Yerevan State Medical University, The New Armenian Medical Journal, Vol. 4, No 1, 2010, pp. 36-37.
 • Астгик Даниелян, Карлен Григорян, Минасян С., E. Coli как покaзатель санитарного состояния воды рек Сюникской области в Армении | Биология наука XXI века 14-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2010, том 2, стр. 24-25.
 • Grigoryan K., Danielyan A., The importance of Integrated Policy in Socio-Economical and Environmental fields for the Sustainable Development in Debed River Watershed Basin | Proceedings of The Internathional Scintific Conference, “The importence of ecology and nature protection in the sustainable development perspectives”, 20-21 November, Yerevan, 2008, p. 122.
 • Ղազարյան Կ., Գրիգորյան Կ., Թեղուտ գյուղի` որպես էկոլոգիական ռիսկային տարածքի, շրջակա անտառների հողերի ընդհանուր բնութագիրը | «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Ե. 2008, էջ 33:
 • Փարսադանյան Գ., Գևորգյան Մ., Գրիգորյան Կ., Ջերմաստիճանի ազդեցությունը ճմալեռնամարգագետնային հողի հիմնային ֆոսֆատազի ազդեցությամբ նատրիումի պ-նիտրոֆենիլֆոսֆատազի հիդրոլիզի արագության վրա | «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Երևան, 2008, էջ 103.3:
 • Աղաջանյան Է., Աթոյանց Ա., Վարժապետյան Ա., Պողոսյան Վ., Գրիգորյան Կ., Դանիելյան Ա., Հարությունյան Ռ., Որոշ գետերի աղտոտվածության մուտագեն ակտիվության բացահայտումը բուսական թեստ համակարգի կիրառմամբ | «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հայաստան, 2008թ., էջ 57:
 • Danielyan A., Grigoryan K., The main difficult problem of waste dumps of production and use in the watershed of river Debed in Armenia | 3rd International Conference of Yong Scientists, “Biodiversity, Ecology, Evolution, Adaptation”, 2007, Odessa, Ukraine, p. 242.
 • Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Grigoryan K.V., General characteristic of the soils neighboring the Yerevan city “Zvartnots” airport | Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Materials of III International Young Scientists conference. Odesa, 2007, P. 277.
 • А.А. Даниелян, К.П. Ароян, К.В. Григорян, Определение концентраций тяжелых металлов в зообентосе на ICP-MS и их влияние на процессы самоочищения быстротечных рек | Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы Третий сьезд ВМСО, Москва, 03-07 сентября 2007, АС-14.
 • Даниелян А.А., Григорян К.В., Роль лесных сообществ в пределах аэротехногенно загрязненного водосбора | Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2006. стр. 272.
 • Даниелян А.А., Григорян К.В., Реакция гидрофитов на загрязнение среды тяжелыми металлами. | Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 17-21 апреля 2006 года, сборник тезисов, стр. 271.
 • Казарян К.А., Карапетян А.М., Григорян К.В., Бактериопланктон как индикатор эвтрофирования озер | Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2006. стр. 195.
 • Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Grigorian K.V., Greenhouse gases, exhausted into the atmosphere as a result of agricultural activities in the watershed basin of Lake Arpi and economic assessment of the harm caused by them | 6th Annual International Conference of REC Cauca-sus “Climate Change”, Shindisi, Georgia, 2006, p.71-72.
 • Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Արփի լճի ջրերի հիդրոքիմիական բնութագիրը և ոռոգիչ հատկությունները | «Անդրսահմանային Քուռ և Արաքս գետերի ջրային պաշարների օգտագործման ու բնապահպանական հիմնախնդիրները»հանրապետական գիտաժողովի հոդվածներ, Երևան, 2006, էջ 55–57:
 • Казарян Н.П., Григорян К.В., Саркисян М.А., Испытание кристаллообразующих штаммов BT(NAR)-3 и BT(NAR)-7 против гусениц горного кольчатого шелкопряда младших возрастов | Материалы XIV Международного Симпозиума «Нетрадиционное Растениеводство, Эниология, Экология и Здоровье, 2-й съезд селекционеров. Симферополь, 2005, стр. 668-669.
 • Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Կ.Կ. Գրիգորյան, Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման արգասիքների ազդեցությունը ջերմոցային է‎ֆեկտի ուժեղացման վրա | «Ուտոպիական ‎հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար (Զեկուցումների դրույթներ), Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2003, էջ 29-30:
 • Ghazaryan K.A., Grigoryan K.V., The influence of the antropogenic factor on the change of number of zooplankton speciec of the Lake Arpi | “Исследование и охрана животного мира ‎южного Кавказа”, Материалы региональной конференции, посвященной 60-лети‎ю института зоологии НАН РА. Ереван, 2003, стр. 51-53.
 • Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Մարդածին գործոնի ազդեցությունը Արփի լճի և նրա ջրահավաք ավազանի վրա | Անդրկովկասի տարածաշըրջանում ագրոպարենային համակարգի կայուն զարգացման հիմնխնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Մաս 1-ին,Երևան, 2002, էջ 303-306:
 • Григорян К.В., Влияние тяжелых металлов в почвах на их содержание в некоторых сельскохозяйственных культурах | Тез. Докл. II Республиканской конференции “XXI век: экологическая наука в Армении”, Ереван, Бюракан, 2001, стр. 19.
 • Semerjyan I.G., Grigoryan K.V., Diagnostics of solids pollited with heavy metals by enzime attivity | Conversion Potential of Armenia and YSTC Programs. International Seminar, Yerevan, 2000, p.199.
 • И.Г. Семерджян, К.В. Григорян, Ферментативная активность бурых полупустынных почв | Международная Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Вестник, Санкт-Петербург, 2000, N7(31), стр. 24-25.

Տե՛ս նաև

 • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
 • Կառլեն Գրիգորյան, ԵՊՀ պաշտոնական կայք: