Գասպարով Միխայիլ Լեոնի

Hayazg-ից
Գասպարով Միխայիլ Լեոնի
Гаспаров Михаил Леонович
Gasparov Mikhayil.png
Անգլերեն: Gasparov Mikhayil
Հայերեն: Գասպարով Միխայիլ Լեոնի
Ծննդյան տարեթիվը: 13.04.1935
Ծննդավայրը: Մոսկվա, Ռուսաստան
Մահվան տարեթիվը: 07.11.2005
Մահվան վայրը: Մոսկվա, Ռուսաստան
Համառոտ տվյալներ:
Բանասեր:

Կենսագրություն

Ծնվել է 1935թ. ապրիլի 13-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում:

Կրթություն

 • 1952թ. ավարտել է Մոսկվայի N12 միջնակարգ դպրոցը:
 • 1957թ. ավարտել է ՄՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի դասական բաժինը:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1992թ.-ից դասավանդել է Ռուսական հումանիտար պետական համալսարանում (գլխավոր գիտաշխատող):

Ձեռքբերումներ

 • 1979թ.՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր:
 • 1985թ.՝ «Աշխատանքի վետերան» մեդալ:
 • 1990թ.՝ ՌԳԱ թղթակից անդամ:
 • 1993թ.՝ ՌԳԱ ակադեմիկոս:
 • 1995թ.՝ ՌԴ հումանիտար հետազոտությունների ակադեմիայի անդամ:
 • 1995թ.՝ ՌԴ Պետական մրցանակ:
 • 1995թ.՝ «Իլլյումիընատոր» մրցանակ:
 • 1997թ.՝ Բուկերի մրցանակ («Ընտրյալ հոդվածներ» հավաքածուի համար):
 • 1999թ.՝ Ադրեյ Բելլիի մրցանակ:
 • 2004թ.՝ Ալեքսանդր Պուշկինի անվան ակադեմիական մրցանակ:

Այլ

 • Մայրը` Ելենա Նյուրենբերգը, եղել է խմբագիր «Բեզբոժնիկ» ամսագրում (հետագայում` հոգեբանական գիտությունների դոկտոր և ԽՍՀՄ ՀԳԱ հոգեբանության ինստիտուտի գիտաշխատող): Հայրը ենթադրաբար եղել է Դմիտրի Միխնևիչը, որը նույնպես աշխատել է «Բեզբոժնիկ» ամսագրում, այնուհետև «Զա ռուբեժոմ» ամսագրի խմբագրությունում, հետագայում` ԽՍՀՄ ԳԱ հրատարակչությունում: Մոր ամուսինը` լեռնային ճարտարագետ Լեո Գասպարովը, ծնունդով արցախցի էր: Նյուրենբերգն ու Գասպարովը ամուսնալուծվել են, երբ Մ. Գասպարովը դեռ երեխա է եղել:
 • Աշխատանքները վերաբերում են դասական բանասիրությանը, թարգմանական արվեստի տեսությանը, լատինական և ռուսական պոեզիային:
 • Բուհական դասագրքերի և ձեռնարկների հեղինակ է:
 • Ունի ավելի քան 300 աշխատանք ռուսական և եվրոպական պոեզիայի մասին, անտիկ, միջնադարյան և նոր պոեզիայի թարգմանություններ:
 • Մ. Գասպարովի հիշատակին Ռուսաստանի հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտում ամեն տարի անցկացվում է Գասպարովյան ըներցանություն, որի թեմատիկան համընկնում է Գասպարովի հետազոտությունների հիմնական թեմատիկաներին:

Նկարներ

Տեսանյութեր

Մատենագիտություն

 • Гаспаров М.Л., Античный триметр и русский ямб // Вопросы античной литературы и классической филологии. М., 1966. С. 393-410.
 • Гаспаров М.Л., Тактовик в русском стихосложении 20 века // Вопросы языкознания. 1968, № 5.
 • Гаспаров М.Л., Русский трехударный дольник 20 века // Теория стиха. Л., 1968. С. 59-106.
 • Гаспаров М.Л., Каролингское возрождение (VIII-IX вв.) // Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков. М., 1970. С. 223-242.
 • Гаспаров М.Л., Поэзия Горация // Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970. С. 5-38.
 • Гаспаров М.Л., Античная литературная басня. Федр и Бабрий. М., 1971.
 • Гаспаров М.Л., Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974.
 • Гаспаров М.Л., Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1984 ( Фрагмент из книги).
 • Гаспаров М.Л., Оппозиция "стих - проза" и становление русского литературного стиха// Русское стихосложение: Традиции и проблемы развития. М. 1985. С.264-277.
 • Гаспаров М.Л., Работы по поэтике: Переводы. Сост., общ. ред.: Якобсон Р. О. М., 1987.
 • Гаспаров М.Л., Брюсов и буквализм // Поэтика перевода М., 1988. С. 29-62.
 • Гаспаров М.Л., Очерк истории европейского стиха. М., Наука, 1989.
 • Гаспаров М.Л., Storia del verso europeo. Padova, 1992.
 • Гаспаров М.Л., Критика как самоцель. НЛО. М., 1993-94, № 6.
 • Гаспаров М.Л., Антиномичность поэтики русского модернизма // Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX-начала XX вв. М., 1992.
 • Гаспаров М.Л., Русские стихи 1890-х - 1925-го годов в комментариях. Учебное пособие для ВУЗов М, Высшая школа, 1993.
 • Гаспаров М.Л., Маршак и время // Литературная учеба, № 6, 1994.
 • Гаспаров М.Л., Избранные статьи. М., НЛО, 1995.
 • Гаспаров М.Л., Академический авангардизм: природа и культура у позднего Брюсова // Чтения по истории и теории культуры. РГГУ. Ин-т высш. гуманит. исследований. Вып. 10. М., 1995.
 • Гаспаров М.Л., Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре М., Греко-латинский кабинет Ю. Шиналина, 1995.
 • Гаспаров М.Л., Анализ поэтического текста Ю.М. Лотмана: 1960-1990-е годы // Лотмановский сборник М., 1995. Т. 1. С. 188-191.
 • Гаспаров М.Л., Мандельштам: гражданская лирика 1937 года. М., изд. РГГУ, 1996.
 • Гаспаров М.Л., Лотман и марксизм// Новое литературное обозрение 1996. - №19. - стр. 7-13.
 • Гаспаров М.Л., Ю.М. Лотман: наука и идеология // Гаспаров М.Л. Избранные труды Т. 2. М., 1997. С. 485-493.
 • Гаспаров М.Л., Избранные труды: [В 3 т.] М.: Яз. рус. культуры, 1997. Т. 1: О поэтах. 660 с. Т. 2: О стихах. 501 с. Т. 3: О стихе: Ритмика. Рифма.
 • Гаспаров М.Л., Семантика в поэме А. Блока "Соловьиный сад": Картина мира в структуре стиха // Вестник РГГУ. 1998. Вып. 2, С. 284-303.
 • Гаспаров М.Л., Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Российская интеллигенция: история и судьба М.: Наука, 1999.
 • Гаспаров М.Л., Метр и смысл. Об одном механизме культурной памяти. М., изд-во РГГУ, 1999.
 • Гаспаров М.Л., С цифрами сквозь стих; об одной новой области науки // Российская наука: день нынешний и день грядущий. Сборник научно-популярных статей. Под редакцией академика В. П. Скулачева. М., 1999. С. 380-385.
 • Гаспаров М.Л., Композиция пейзажа у Тютчева // Гаспаров М.Л. Избранные труды Т. 2. М., 1997. С. 332–361.
 • Гаспаров М.Л., Об античной поэзии. Азбука. Academia, 2000.
 • Гаспаров М.Л., Записи и выписки. М., НЛО, 2000.
 • Гаспаров М.Л., Критика как самоцель // Гаспаров М. Л. Записи и выписки. — М., 2001. — С. 109–112.
 • Гаспаров М.Л., Русский стих начала ХХ века в комментариях. - М., Фортуна Лимитед, 2001.
 • Гаспаров М.Л., Сонеты Шекспира - переводы Маршака / М.Л. Гаспаров, Н.С. Автономова // О русской поэзии Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб.: Азбука, 2001. С. 389-409.
 • Гаспаров М.Л., Экспериментальные переводы: Пиндар; Ронсар; Мильтон и др. М.: Гиперион, 2003.
 • Гаспаров М.Л., Как писать историю литературы // Новое литературное обозрение. № 59. М., 2003.
 • Гаспаров М.Л., Занимательная Греция. М.: Новое литературное обозрение. 2004. 428 с.
 • Гаспаров М.Л., История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Русская литература ХХ-ХХI вв.: проблемы теории и методология изучения. Материалы Международной научной конференции 10-11 ноября 2004 года: МГУ, филологический факультет, 2004.
 • Гаспаров М.Л., Памяти Сергея Аверинцева // Новый мир. 2004. № 6.
 • Гаспаров М.Л., "Близнец в тучах" Бориса Пастернака: опыт комментария М.: РГГУ, 2005 (в соавт. с Поливановым К.М.).
 • Гаспаров М.Л., "Каролингское Возрождение".
 • Гаспаров М.Л., Вергилий - поэт будущего.
 • Гаспаров М.Л., Статьи в «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия».
 • Гаспаров М.Л., Семантика метра у раннего Пастернака // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 47. С. 142-147.
 • Гаспаров М.Л., Русская интеллигенция как отводок европейской культуры.
 • Гаспаров М.Л., Поэтика «серебряного века».
 • Гаспаров М.Л., «"Поэма Воздуха" Марины Цветаевой: опыт интерпретации».
 • Гаспаров М.Л., Строфика. Вероятностная модель стиха. Блок. Пастернак. Маяковский. Стиховеды-стихотворцы.

Թարգմանություններ

 • Авсоний «стихотворения», перевод Гаспарова М.Л.
 • Ариосто А. «Неистовый Роланд», перевод Гаспарова М.Л.
 • Аристотель «Поэтика», перевод Гаспарова М.Л.
 • Бабрий «Басни», перевод Гаспарова М.Л.
 • Книга о Ксанфе-философе и Эзопе, его рабе, или похождения Эзопа (без указания автора). перевод Гаспарова М.Л.
 • Отрывки из поэтов-лириков - современников Катулла (без указания автора). перевод Гаспарова М.Л.
 • Поэзия вагантов (без указания автора). перевод Гаспарова М.Л.
 • Вакхилид «Оды», перевод Гаспарова М.Л.
 • Гораций «Наука поэзии», перевод Гаспарова М.Л.
 • Диоген «О жизни, учениях и изречениях великих философов», перевод Гаспарова М.Л.
 • Дионисий «О соединении слов», перевод Гаспарова М.Л.
 • Еврипид «Электра», перевод Гаспарова М.Л.
 • Овидий «Лекарство от любви», перевод Гаспарова М.Л.
 • Овидий «Наука любви», перевод Гаспарова М.Л.
 • Пиндар «Оды», перевод Гаспарова М.Л.
 • Плутарх «Изречения царей и полководцев», перевод Гаспарова М.Л.
 • Плутарх «Пир семи мудрецов», перевод Гаспарова М.Л.
 • Светоний «Жизнь двенадцати цезарей», перевод Гаспарова М.Л.
 • Федр «Басни», перевод Гаспарова М.Л.
 • Цицерон «В защиту Милона», перевод Гаспарова М.Л.
 • Цицерон «Оратор», перевод Гаспарова М.Л.
 • Цицерон «Тускуланские беседы», перевод Гаспарова М.Л.
 • Эзоп «Басни», перевод Гаспарова М.Л.

Տե՛ս նաև