Անանուն Մեկնիչ

Hayazg-ից
Անանուն Մեկնիչ
Ананун Мекнич
Boy.jpg
Անգլերեն: Ananun Meknich
Հայերեն: Անանուն Մեկնիչ
Համառոտ տվյալներ:
V կամ VII դարի քերական, մեկնիչ:Կենսագրություն

Ծննդյան տվյալները հայտնի չեն:

Աշխատանքային գործունեություն

  • Դինիսիոս Թրակեցու «Քերականական արուեստ» աշխատության հայ թարգմանության առաջին մեկնիչներից է:

Այլ

  • Անանունի Մեկնիչի մեկնության մեջ արձագանք է գտել անվան և իրի փոխհարաբերության հարցի շուրջ հին աշխարհում արծարծված վեճը: Նրա կարծիքով՝ անվան կապը իրի հետ պայմանական է, և այդ պատճառով մի քանի իրեր կարող են ունենալ միևնույն անունը: Հայ բարբառների գոյության և դրանց հնչյունային տարբերությունների մասին արժեքավոր վկայություններ տալով՝ կարծում է, որ «խոսքի տեսակներում» (բարբառներում) մեկ հնչյունի փոխարեն օրինաչափ կերպով կարող է հանդես գալ մեկ ուրիշ հնչուն, ինչպես՝ ″բազուկ-պազուկ-փազուկ″:

Տե՛ս նաև

  • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
  • Ջահուկյան Գ., Քերականական և ուղղագրական աշխատությունները հին և միջնադարյան Հայաստանում (5-15-րդ դարեր), Ե., 1954:
  • Адонц Н., Дионисий Фракийский и армянские толкователи, П., 1915.
  • Մեկնողական արվեստ, ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի կայք: