Անանիա Սանահնեցի

Hayazg-ից
Անանիա Սանահնեցի
Анания Санаинский
Boy.jpg
Անգլերեն: Anania Sanahneci
Հայերեն: Անանիա Սանահնեցի
Մահվան տարեթիվը: 1070
Համառոտ տվյալներ:
Մատենագիր, դավանաբան:


Աշխատանքային գործունեություն

  • Եղել է Հաղպատ-Սանահնի միաբանության անդամ:

Այլ

  • Նրա երկերը կարևոր դեր են կատարել հայ աստվածաբանական-դավանաբանական մտքի զարգացման և մեկնողական գրականության մեջ, իբրև դասագիրք կիրառվել վարդապետարաններում ու վանական դպրոցներում:
  • «Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց» աշխատությունը (բաղկացած 14 ճառից) շարադրել Է Պետրոս Ա Գետադարձի կարգադրությամբ և ավարտել Խաչիկ Բ Անեցու օրոք:
  • «Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց» աշխատությունը աստվածաբանականից զատ ունի աղբյուրագիտական նշանակություն:
  • 1055-ին շարադրել Է Պողոս առաքյալի 14 թղթերի մեկնությունը («Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոցն Պօղոսի առաքելոյն»), հետագայում՝ «Մեկնութիւն Մատթէի» և այլ երկեր:
  • Գրել է նաև ճառագրական և ներբողական գործեր:

Տե՛ս նաև

  • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
  • Քյոսեյան Հ., Աստվածաբանական բնագրեր, Ուսումնասիրություններ, 1, Անանիա Սանահնեցի, Ա. Էջմիածին, 2000: