Աբրահամ Բոլորաձորեցի

Hayazg-ից
Աբրահամ Բոլորաձորեցի
Авраам Болорадзореци
Boy.jpg
Անգլերեն: Abraham Boloradzoretsi
Հայերեն: Աբրահամ Բոլորաձորեցի
Համառոտ տվյալներ:
XV դ. 2-րդ կեսի և XVI դ. սկզբի մանրանկարիչ, գրիչ, կազմող:Կենսագրություն

Կրթություն

  • Աշակերտել է Դանիել Աստվածաբան րաբունապետին (Սևանավանք) և գրիչ Ավագտեր վարդապետին (Բոլորաբերդ անապատ, Սրկղունք, Վայոց ձոր):

Աշխատանքային գործունեություն

  • 1471-1502թթ. պատկերազարդել է 10 մատյան:

Այլ

  • Պատկերազարդել է Ավետարաններ (Մատենադարան, ձեռ. N 3409, N 2634, N 221, N 7770, N 6865, N5303), Հայսմավուրքը (Մատենադարան, ձեռ. N 6268), Ճաշոցը (Մատենադարան, ձեռ. N 2781), Ճառընտիրը (Մատենադարաբ, ձեռ. N 942), Շարակնոցը (Մատենադարան, ձեռ. N 1579):
  • Պատկերազարդումներում նկատելի են Գլաձորի մանրանկարչության դպրոցի և Թորոս Տարոնեցու ազդեցությունը:

Տե՛ս նաև

  • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
  • Խաչիկյան Լ. Ս., ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մաս 1 — 2, Ե., 1958—1967:
  • ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ (կազմ.՝ Լ. Խաչիկյան), մաս 2-3, Ե., 1958-1967:
  • Աբրահամ Բոլորաձորեցի, Գիտելիք.am: